a platform to facilitate business and investment
delivering market information and providing modern and effective business solutions for profitable projects
Ngăn ngừa và giải quyết khủng hoảng
Khủng hoảng báo chí của doanh nghiệp bạn chưa có lối thoát?
Hãy đến với chúng tôi để được tư vấn kịp thời.


Thông qua việc theo dõi, phân tích thị trường cũng như hoạt động của doanh nghiệp và các cơ quan quản lý nhà nước, BuildVietInfo hỗ trợ các doanh nghiệp phòng tránh những khủng hoảng có khả năng xẩy ra qua báo chí và dư luận xã hội.

Khi xảy ra khủng hoảng đối với doanh nghiệp, BuildVietInfo tư vấn xây dựng và hỗ trợ thực hiện các chiến lược và kế hoạch hành động tức thời để giải quyết khủng hoảng trong mọi trường hợp để bảo vệ và nâng cao hình ảnh thương hiệu cho doanh nghiệp một cách nhanh nhất và hiệu quả nhất.

BuildVietInfo JSC
29B Nguyễn Gia Thiều, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 84-4-39411880
Fax: 84-4-39411879
Hotline: 84-(0) 904 796622
Email: sales@buildviet.info