a platform to facilitate business and investment
delivering market information and providing modern and effective business solutions for profitable projects
Tư vấn phát triển thương hiệu
Bạn cần có bản sắc riêng trong kinh doanh?
Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn kịp thời!


BuildVietInfo cung cấp dịch vụ tư vấn và hỗ trợ thiết lập chiến lược, kế hoạch phát triển thương hiệu doanh nghiệp, thực hiện kế hoạch tiếp thị và quảng bá thương hiệu ra công chúng, thông qua tạp chí, website của và các phương tiện truyền thông đại chúng khác.

BuildVietInfo JSC
29B Nguyễn Gia Thiều, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 84-4-39411880
Fax: 84-4-39411879
Hotline: 84-(0) 904 796622
Email: sales@buildviet.info