a platform to facilitate business and investment
delivering market information and providing modern and effective business solutions for profitable projects
Máy xúc và chất vật liệu - loại 4 bánh của Kawasaki
U$ 115,000; U$ 55,000 - CIF Haiphong Port
Mã sản phẩm: 95Z, wheel loader, 5.0 CBM
Năm: 2005 - U$ 115,000 - CIF Haiphong Port
Năm: 1997 - U$ 55,000 - CIF Haiphong Port
Nhà sản xuất: Kawasaki
Liên hệ mua hàng:

BuildVietInfo
29B Nguyễn Gia Thiều, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 84-4-39411880
Fax: 84-4-39411879
Hotline: 84-(0) 904 796622
Email: sales@buildviet.info