Thông tin công nghệ, tạp chí xã hội thông tin

a platform to facilitate business and investment
delivering market information and providing modern and effective business solutions for profitable projects

THÔNG TIN CHUNG


BUILDVIETINFO

BuildVietInfo là công ty truyền thông quảng cáo, liên doanh với Công ty tư vấn kiến trúc nội thất Siêu Chung Kỳ và Công ty Cổ phần tư vấn PeaPROS.

Với lợi thế là cổng thông tin Hiệp hội nhà thầu Việt Nam, BuildVietInfo giới thiệu và quảng bá năng lực từng thành viên với tư cách một nhà thầu trên thị trường Việt Nam và quốc tế. Ngoài ra, BuildVietInfo cung cấp thông tin cập nhật nhất về thị trường xây dựng trong và ngoài nước. Là cầu nối giữa các nhà thầu, BuildVietInfo chia sẻ thông tin về các cơ hội hợp tác, xây dựng các nhóm nhà thầu có quy mô lớn hỗ trợ nhau trong nhiều lĩnh vực.

Profile BuildVietInfo (view Online)
Profile BuildVietInfo (download PDF)

13:53 | 1/6/2016 | 0 phản hồi
Quy định nhà cao tầng trên địa bàn Hà Nội tối thiểu phải xây dựng 3 tầng hầm sẽ làm bài toán đầu tư kinh ...
Phùng Hưng Đệ
21:35 | 3/4/2013
Vào thời điểm này nếu có tiền thì là lúc hay để đổ vào mua nhà, văn phòng đây... đang tính chọn con 70m2 gì đó... cắm