a platform to facilitate business and investment
delivering market information and providing modern and effective business solutions for profitable projects
Tìm kiếm báo giá vật liệu
Từ khóa
Tên công ty
Loại vật liệu
Giá
Kết quả tìm kiếm
STT Vật liệu Giá Đơn vị tính Thời điểm Địa điểm Lượt xem
76 Sắt Ø18 Úc (HV_UC)
CÔNG TY TNHH TM _VLXD HIỀN QUANG HUY
350,500 VND/Cây 10/2012 Tp.Hồ Chí Minh 69
77 Sắt Ø16 Úc (HV_UC)
CÔNG TY TNHH TM _VLXD HIỀN QUANG HUY
266,500 VND/Cây 10/2012 Tp.Hồ Chí Minh 68
78 Sắt Ø18 Ý ( POMINA)
CÔNG TY TNHH TM _VLXD HIỀN QUANG HUY
363,500 VND/Cây 10/2012 Tp.Hồ Chí Minh 68
79 Sắt Ø18 Việt - Nhật
CÔNG TY TNHH TM _VLXD HIỀN QUANG HUY
364,000 VND/Cây 10/2012 Tp.Hồ Chí Minh 68
80 Sắt Ø16 Ý ( POMINA)
CÔNG TY TNHH TM _VLXD HIỀN QUANG HUY
287,500 VND/Cây 10/2012 Tp.Hồ Chí Minh 68
81 Sắt Ø16 Việt - Nhật
CÔNG TY TNHH TM _VLXD HIỀN QUANG HUY
288,000 VND/Cây 10/2012 Tp.Hồ Chí Minh 68
82 Sắt Ø14 Úc (HV_UC)
CÔNG TY TNHH TM _VLXD HIỀN QUANG HUY
215,500 VND/Cây 10/2012 Tp.Hồ Chí Minh 67
83 Sắt Ø14 Ý ( POMINA)
CÔNG TY TNHH TM _VLXD HIỀN QUANG HUY
220,500 VND/Cây 10/2012 Tp.Hồ Chí Minh 67
84 Sắt Ø14 Việt - Nhật
CÔNG TY TNHH TM _VLXD HIỀN QUANG HUY
221,000 VND/Cây 10/2012 Tp.Hồ Chí Minh 67
85 Sắt Ø12 Úc (HV_UC)
CÔNG TY TNHH TM _VLXD HIỀN QUANG HUY
145,000 VND/Cây 10/2012 Tp.Hồ Chí Minh 67
86 Sắt Ø12 Việt - Nhật
CÔNG TY TNHH TM _VLXD HIỀN QUANG HUY
163,500 VND/Cây 10/2012 Tp.Hồ Chí Minh 66
87 Sắt Ø12 Ý ( POMINA)
CÔNG TY TNHH TM _VLXD HIỀN QUANG HUY
161,000 VND/Cây 10/2012 Tp.Hồ Chí Minh 66
88 Sắt Ø10 Úc (HV_UC)
CÔNG TY TNHH TM _VLXD HIỀN QUANG HUY
95,000 VND/Cây 10/2012 Tp.Hồ Chí Minh 66
89 Sắt Ø10 Ý ( POMINA)
CÔNG TY TNHH TM _VLXD HIỀN QUANG HUY
113,000 VND/cây 10/2012 Tp.Hồ Chí Minh 66
90 Sắt Ø10 Việt - Nhật
CÔNG TY TNHH TM _VLXD HIỀN QUANG HUY
115,000 VND/cây 10/2012 Tp.Hồ Chí Minh 66
91 Sắt Ø8 Úc (HV_UC)
CÔNG TY TNHH TM _VLXD HIỀN QUANG HUY
15,000 VND/kg 10/2012 Tp.Hồ Chí Minh 65
92 Sắt Ø8 Ý ( POMINA)
CÔNG TY TNHH TM _VLXD HIỀN QUANG HUY
16,200 VND/Kg 10/2012 Tp.Hồ Chí Minh 65
93 Sắt Ø8 Viet - Nhat
CÔNG TY TNHH TM _VLXD HIỀN QUANG HUY
16,300 VND/kg 10/2012 Tp.Hồ Chí Minh 65
94 Sắt Ø6 Ý ( POMINA)
CÔNG TY TNHH TM _VLXD HIỀN QUANG HUY
16,200 VND/kg 10/2012 Tp.Hồ Chí Minh 65
95 Sắt Ø6 Việt - Nhật
CÔNG TY TNHH TM _VLXD HIỀN QUANG HUY
16,300 VND/kg 10/2012 Tp.Hồ Chí Minh 64
96 Xi Măng Fico PCB40
CÔNG TY TNHH TM VLXD AN BÌNH
83,000 VND/Bao 10/2012 Tp.Hồ Chí Minh 64
97 Xi măng bao Fico
Tổng Công Ty VLXD Số 1
78,000 VND/Bao 10/2012 Tp.Hồ Chí Minh 62
98 Xi măng xây, tô Hà Tiên 1
CÔNG TY TNHH XD PHƯƠNG NAM
72,000 VND/bao ( 50kg) 10/2012 Tp.Hồ Chí Minh 128
99 Xi măng đa dụng Hà Tiên 1
CÔNG TY TNHH XD PHƯƠNG NAM
80,000 VND/Bao ( 50kg) 10/2012 Tp.Hồ Chí Minh 62
100 Xi măng Hà Tiên I
CÔNG TY TNHH XD PHƯƠNG NAM
83,000 VND/Bao 10/2012 Tp.Hồ Chí Minh 62