Hiệp hội Nhà thầu Xây dựng Việt Nam
Thành viên của Liên đoàn các Nhà thầu Xây dựng ASEAN (ACF)
 

Bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu

Trung tâm Hỗ trợ đấu thầu & VACC giới thiệu tới các Nhà thầu xây dựng trong cả nước chương trình đào tạo “Bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu”


Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Trung tâm Hỗ trợ đấu thầu (Cục Quản lý Đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư) & Hiệp hội Nhà thầu Xây dựng Việt Nam giới thiệu tới các Nhà thầu xây dựng trong cả nước chương trình đào tạo “Bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu”

Các khóa học tập trung hướng dẫn những nội dung cơ bản và nâng cao của Luật Đấu thầu, Nghị định 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo Luật Xây dựng; Nội dung cơ bản của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đấu tư xây dựng cơ bản (trong đó tập trung vào 21 điều sửa đổi, bổ sung của Luật Đấu thầu); Công tác đấu thầu của một số tổ chức trên thế giới (WB, ADB, JICA); Hướng dẫn, giải đáp tất cả các câu hỏi, thắc mắc của học viên; chia sẻ bày kinh nghiệm xử lý tình huống trong đấu thầu.


1. Hướng dẫn lựa chọn nhà đầu tư đối với các dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT, BTO, BT

* Đối tượng: Các Nhà đầu tư, Cơ quan nhà nước có thẩm quyền ký kết và thực hiện Hợp đồng dự án, các cơ quan, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp có liên quan đến việc thực hiện dự án đầu tư theo hình thức Hợp đồng BOT, BTO, BT.
* Thời lượng khóa học: 01 ngày
* Học phí: 350.000 đồng/học viên (tại Hà Nội) - 400.000 đồng/học viên (tại các tỉnh)
* Nội dung giảng dạy:

Chuyên đề 1: Những quy định chung
Chuyên đề 2: Chuẩn bị đầu tư
Chuyên đề 3: Lựa chọn Nhà đầu tư
Chuyên đề 4: Ký kết hợp đồng, thực hiện dự án
    
2. Đấu thầu cơ bản (có cấp chứng chỉ) theo Thông tư 10/2010/TT-BKH ngày 13/05/2010.

* Đối tượng: Bắt buộc đối với cá nhân trực tiếp tham gia hoạt động đấu thầu, trừ các nhà thầu; các cá nhân khác có nhu cầu;
* Thời lượng khóa học: 03 ngày;
* Học phí: 800.000 đồng/học viên (tại Hà Nội) - 900.000 đồng/học viên (tại các tỉnh)
* Nội dung giảng dạy:

Chuyên đề 1: Tổng quan về đấu thầu
Chuyên đề 2: Các hình thức lựa chọn nhà thầu, phương thức đấu thầu
Chuyên đề 3: Hợp đồng
Chuyên đề 4: Kế hoạch đầu thầu
Chuyên đề 5: Sơ tuyển nhà thầu
Chuyên đề 6: Quy trình đấu thầu rộng rãi và hạn chế đối với gói thầu dịch vụ tư vấn
Chuyên đề 7: Quy trình đấu thầu rộng rãi và hạn chế đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp
Chuyên đề 8: Các hình thức lựa chọn nhà thầu khác
Chuyên đề 9: Các vấn đề khác liên quan
Chuyên đề 10: Tình huống trong đấu thầu.

3. Đấu thầu nâng cao (có cấp chứng chỉ) theo Thông tư số 10/2010/TT-BKH ngày 13/05/2010.

* Đối tượng: Cá nhân có nhu cầu được nâng cao năng lực chuyên môn về đấu thầu và đã có chứng chỉ khóa học chương trình cơ bản;
* Thời lượng khóa học: 05 ngày;
* Học phí: 1.600.000 đồng/học viên (tại Hà Nội) - 1.700.000 đồng/học viên (tại các tỉnh)
* Nội dung giảng dạy:

Chuyên đề 1: Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về đấu thầu
Chuyên đề 2: Kế hoạch đấu thầu
Chuyên đề 3: Lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu dịch vụ tư vấn
Chuyên đề 4: Lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu mua sắm hàng hóa
Chuyên đề 5: Lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu xây lắp

4. Các khóa đào tạo theo chuyên đề

* Đối tượng: Là các tổ chức, cá nhân có nhu cầu được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về đấu thầu theo từng chuyên đề cụ thể, phù hợp với đặc thù công việc tại đơn vị mình;
* Thời lượng khóa học: 01 - 02 ngày hoặc xây dựng tùy theo yêu cầu giảng dạy và học tập;
* Học phí: Theo thỏa thuận
* Nội dung giảng dạy:
- Lựa chọn theo các chuyên đề phù hợp, bao gồm:
- Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành;
- Lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu;
- Đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất;
- Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu;
- Hợp đồng;     
- Xử lý tình huống trong đấu thầu;
- Đấu thầu qua mạng;
- Chuyên đề khác.

5. Khóa học hướng dẫn thực hiện những thay đổi trong Luật Đấu thầu và Nghị định 85/2009/NĐ-CP

* Đối tượng: Là những tổ chức, cá nhân có nhu cầu cập nhật những quy định mới, những thay đổi trong Luật Đấu thầu và Nghị định 85/2009/NĐ-CP;
* Thời lượng khóa học: 01 ngày;
* Học phí: 300.000 đồng/học viên (tại Hà Nội) - 350.000 đồng/học viên (tại các tỉnh).

Kết thúc khoá học, học viên sẽ được cấp Chứng chỉ đấu thầu hoặc Giấy chứng nhận đã hoàn thành các chương trình đào tạo tại Trung tâm Hỗ trợ đấu thầu - Cục Quản lý đấu thầu. Đặc biệt đối với tổ chức, cá nhân đã tham dự các khoá học tại Trung tâm sẽ được hỗ trợ một cách tốt nhất về công tác đấu thầu trong quá trình triển khai công việc tại đơn vị.

CỤC QUẢN LÝ ĐẤU THẦU- TRUNG TÂM HỖ TRỢ ĐẤU THẦU
        
Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:
PHÒNG ĐÀO TẠO - TRUNG TÂM HỖ TRỢ ĐẤU THẦU
Địa chỉ     : Số 6B Hoàng Diệu - Ba Đình - Hà Nội
Điện thoại     : 080.44181                          
Fax         : 043.8489785                      
Mobile    : 098 648 1616 (A. Trung)      
Email       : phongdaotao.cps@gmail.com    
Website   : thongtindauthau.com.vn; muasamcong.mpi.gov.vn

Các Nhà thầu có nhu cầu đăng ký tổ chức lớp học cho doanh nghiệp, liên hệ
Hiệp hội Nhà thầu Xây dựng Việt Nam (VACC)

Hiệp hội Nhà thầu Xây dựng Việt Nam (VACC)
Vietnam's Association of Construction Contractors (VACC)
1st Floor, 17T8 Building, the Urban Area of Trung Hoa, Nhan Chinh,
Hoang Dao Thuy street, Thanh Xuan District, Hanoi, Vietnam
Tel:  +84 4 6281 5825/26/27
Fax: +84 4 6281 5828
Email: admin@vacc.vn
BuildVietInfo theo Nhà thầu và Thị trường Xây dựng