a platform to facilitate business and investment
delivering market information and providing modern and effective business solutions for profitable projects
Hiệp hội Nhà thầu Xây dựng Việt Nam
05:46 | 22/6/2010

Hiệp hội là một tổ chức nghề nghiệp tự nguyện của các Doanh nghiệp thuộc tất cả các thành phần kinh tế trong cả nước gồm các lĩnh vực xây lắp công trình, tư vấn, trang trí nội thất, cung cấp vật tư, thiết bị, vật liệu xây dựng, máy móc thi công …


Hiệp hội Nhà thầu Xây dựng Việt Nam đã được thành lập theo Quyết định số 13/1999/QĐ-TCCP của Bộ trưởng - Trưởng ban tổ chức cán bộ Chính phủ ngày 27 tháng 05 năm 1999. Đây là tổ chức của các Nhà thầu xây dựng Việt Nam nhằm mục đích tăng cường hợp tác giữa các nhà thầu trong nước để hỗ trợ lẫn nhau cùng bảo vệ lợi ích chính đáng của doanh nghiệp trên nguyên tắc cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng, cùng tồn tại và phát triển đồng thời cũng là nơi để các Nhà thầu gặp gỡ, trao đổi tạo điều kiện phát huy năng lực, khắc phục những khó khăn trong quản lý điều hành và thực hiện dự án, hỗ trợ lẫn nhau về khoa học kỹ thuật và pháp lý, góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành xây dựng Việt Nam.

Hiệp hội là một tổ chức nghề nghiệp tự nguyện của các Doanh nghiệp thuộc tất cả các thành phần kinh tế trong cả nước gồm các lĩnh vực xây lắp công trình, tư vấn, trang trí nội thất, cung cấp vật tư, thiết bị, vật liệu xây dựng, máy móc thi công…

Sau 10 năm thành lập và hoạt động, đến nay Hiệp hội đã có trên 600 doanh nghiệp là hội viên, đã thành lập các chi nhánh Miền Trung (Văn phòng tại Đà Nẵng), chi nhánh Miền Nam (Văn phòng tại Tp. Hồ Chí Minh), Hiệp hội Nam Định, Thái Bình,  Bình Thuận, Long An, Trà Vinh và sắp tới sẽ thành lập Hiệp hội Nhà thầu Xây dựng Việt Nam tại CHDCND Lào, Hiệp hội nhà thầu Hải Phòng, Ninh Thuận, Lâm Đồng, Cà Mau,  Thừa Thiên Huế và một số địa phương khác.


HỘI VIÊN VACC