a platform to facilitate business and investment
delivering market information and providing modern and effective business solutions for profitable projects
Giới thiệu
Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Dịch vụ & Kỹ thuật Cơ điện lạnh R.E.E
2.Địa chỉ: 364 Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.
3.Điện thoại: +84 8 3810 0017
4.Fax: +84 8 3810 4469
5.Website:Click Here
6.Email: ree@reecorp.com.vn


Tài khoản nội tệ: 007 100 105 9943 Vietcombank Tân Bình, Chi nhánh E-Town

Tài khoản ngoại tệ: 0071371059975 Vietcombank Tân Bình, Chi nhánh E-Town

Mã số thuế: 03 02 66 07 00


Quyết định thành lập: 4103557062


Ban lãnh đạo Công ty:

1. Ông Huỳnh Thanh Hải – Giám đốc

2.Ông Trương Trọng Giảng  – Giám đốc Phát Triển Kinh doanh

3.Ông Phan Bá Thông – Phó Giám đốc Thi công

4. Ông Nguyễn Hữu Hồng Phong – Phó Giám đốc Kinh Doanh

5.Ông Huỳnh Ngọc Tuấn – Phó Giám đốc Vật Tư

Vốn điều lệ: 100 tỷ đồng

Doanh thu 2008: 615.858.848.000 Đồng

Lợi nhuận 2008:   11.608.179.000 Đồng

Tổng số cán bộ và công nhân viên: 360 người