a platform to facilitate business and investment
delivering market information and providing modern and effective business solutions for profitable projects
Giới thiệu
Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Cơ điện và Xây dựng 18
2.Địa chỉ: số 60 đường Văn Cao, Phường Văn Miếu, thành phố Nam Định
3.Điện thoại: +84 350 3848 383
4.Fax: +84 350 3842 333
5.Website:Click Here
6.Email:

Tài khoản nội tệ: 48010000000106 tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nam Định
Mã số thuế: 0600023182

Quyết định thành lập: số 2794/QĐ–BNN ngày 14/9/2004 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Ban lãnh đạo Công ty:
1.Chủ tịch HĐQT: Nguyễn Văn Bày
Điện thoại:  0913.231118

2.Giám đốc: Phạm Ngọc Lâm
Điện thoại: 0913.290907
Vốn điều lệ: 3 tỷ đồng
Doanh thu năm 2008: ước 15 tỷ đồng
Lợi nhuận năm 2008: ước 500 triệu đồng
Tổng số cán bộ và công nhân viên: 110 người

Các đơn vị thành viên:
1.Chi nhánh công ty Cơ điện và Xây dựng 18 tại Hà Nam
Địa chỉ: Phường Quang Trung - Thị xã Phủ Lý -  Hà Nam
Điện thoại: 0351. 3851295
Giám đốc Bùi Xuân Thủ
Di động: 093290267