a platform to facilitate business and investment
delivering market information and providing modern and effective business solutions for profitable projects
Giới thiệu
Tên doanh nghiệp: Tổng công ty Lắp máy Việt Nam
2.Địa chỉ: 124 Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội
3.Điện thoại: +84 4 3863 3067
4.Fax:
5.Website:Click Here
6.Email:

Quyết định thành lập :
số 999/BXD ngày 1/12/1995 của Bộ Xây Dựng

Ban lãnh đạo công ty:
1. Chủ tịch HĐQT: Nguyễn Thế Thành
Đt: 04.38635723 - 0913254035
2. Tổng Giám đốc: Phạm Hùng
ĐT: 04.38633069
3. Phó Tổng Giám đốc: Nguyễn Thanh Hùng
ĐT: 04.38631822 - 0913205608
4. Phó Tổng Giám đốc: Vũ Văn Định
ĐT: 04.36242141
5. Phó Tổng Giám đốc: Phạm Quang Nhân
ĐT: 04.38632691 - 0913204786
6. Phó Tổng giám đốc: Nguyễn Đình Hải
ĐT: 033.3660652 - 0913230892
7. Phó Tổng giám đốc: Lê Văn Tuấn
ĐT: 0919170777
8. Phó Tổng giám đốc: Nguyễn Thị Kim Thoa
ĐT: 04.38631945
9. Phó Tổng giám đốc: Phạm Đức Hoàn
    ĐT: 04.38633067
10. Kế toán trưởng: Đỗ Thị Mai Hương
ĐT: 04.36240250 - 0913208613
11. Trợ lý Tổng giám đốc, Kiêm Trưởng phòng Thị trường & Phát triển dự án: Đào Văn Minh
ĐT: 043863368 - 0913239685

Giá trị tổng sản lượng toàn Tổng công ty năm 2008: 10.410,2 tỷ đồng;
Doanh thu toàn Tổng công ty năm 2008: 7.376,4 tỷ đồng.
Tổng số cán bộ và công nhân: 25.000 người.