a platform to facilitate business and investment
delivering market information and providing modern and effective business solutions for profitable projects
Giới thiệu
Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Bình Đông Sài Gòn
2.Địa chỉ: 16/3 Đường 46, Phường Thảo Điền, Q2, TP. Hồ Chí Minh
3.Điện thoại: +84 8 3878 3141
4.Fax: +84 8 3744 2502
5.Website:Click Here
6.Email: binhdongsaigon@gmail.com

Quyết định thành lập: 2656 ngày 10/11/1999 của Uỷ ban nhân dân  TP. Hồ Chí Minh

Đăng ký kinh doanh: 073721 ngày 22/11/1999 của Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh

Tư cách pháp nhân: TNHH

Giám đốc: Le Van Vinh

Tổng số cán bộ và công nhân: 130 người