a platform to facilitate business and investment
delivering market information and providing modern and effective business solutions for profitable projects
Giới thiệu
Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ Phần Vật liệu và Xây lắp Nam Định
2.Địa chỉ: Số 88 đường Thái Bình, thành phố Nam Định
3.Điện thoại: +84 350 3649 561
4.Fax:
5.Website:Click Here
6.Email:
Tên doanh nghiệp:

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU VÀ XÂY LẮP NAM ĐỊNH

Tên tiếng anh: CONG TY CO PHAN VAT LIEU VA XAY LAP NAM DINH
Tên viết tắt:
Loại hình: Công ty cổ phần
Địa chỉ: 88 đường Thái Bình - Nam Định - Nam Dinh Province - Vietnam
Số điện thoại: +84 350 3636943
Số đăng ký: 0703000033
Ngày thành lập: 18/10/2001
Người đại diện: Phùng Bá Hiệp
Hoạt động:

 Sản xuất vật liệu xây dựng: Khai thác cát đen,sản xuất gạch hoa xi măng lát nền, vật liệu composite, vật liệu gỗ ván nhân tạo, sản xuất gạch tuynel. Sản xuất khí công nghiệp, ôxy - Nitơ. Xuất nhập khẩu vật liệu xây dựng, hàng dệt may, hàng thủ công m