a platform to facilitate business and investment
delivering market information and providing modern and effective business solutions for profitable projects
Giới thiệu
Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ Phần Vật liệu và Xây lắp Nam Định
2.Địa chỉ: Số 88 đường Thái Bình, thành phố Nam Định
3.Điện thoại: +84 350 3649 561
4.Fax:
5.Website:Click Here
6.Email:
Tên doanh nghiệp:

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU VÀ XÂY LẮP NAM ĐỊNH

Tên tiếng anh: CONG TY CO PHAN VAT LIEU VA XAY LAP NAM DINH
Tên viết tắt:
Loại hình: Công ty cổ phần
Địa chỉ: 88 đường Thái Bình - Nam Định - Nam Dinh Province - Vietnam
Số điện thoại: +84 350 3636943
Số đăng ký: 0703000033
Ngày thành lập: 18/10/2001
Người đại diện: Phùng Bá Hiệp
Hoạt động:

 Sản xuất vật liệu xây dựng: Khai thác cát đen,sản xuất gạch hoa xi măng lát nền, vật liệu composite, vật liệu gỗ ván nhân tạo, sản xuất gạch tuynel. Sản xuất khí công nghiệp, ôxy - Nitơ. Xuất nhập khẩu vật liệu xây dựng, hàng dệt may, hàng thủ công m

16:45 | 15/12/2017
picture
HVACR Việt Nam là triễn lãm quốc tế về hệ thống nhiệt, thông gió, điều hòa và lọc không khí và hệ thống làm lạnh duy nhất và uy tín nhất ở Việt Nam. Sự kiện quốc tế hằng năm này sẽ được tổ chức lần thứ 12 từ ngày ...