a platform to facilitate business and investment
delivering market information and providing modern and effective business solutions for profitable projects
Giới thiệu
Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần xi măng Hệ Dưỡng
2.Địa chỉ: Ninh Vân, Hoa Lư, Ninh Bình
3.Điện thoại: 030.3610192
4.Fax: 030.3610196
5.Website:Click Here
6.Email: whliang@luckygrp.com.tw
Là Công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài được dầu tư bởi Tập đoàn xi măng Lucky – Đài Loan với công suất 3,6 triệu tấn xi măng/năm (cho 02 dây chuyền). Hiện nay Công ty đã có sản phẩm tiêu thụ trên thị trường với thương hiệu Lacky.