a platform to facilitate business and investment
delivering market information and providing modern and effective business solutions for profitable projects
Giới thiệu
Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH một thành viên đầu tư phát triển Thủ Thiêm
2.Địa chỉ: 852 Xô Viết Nghệ Tĩnh - P. 28 - Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh
3.Điện thoại: +84 8 3556 3550
4.Fax: +84 8 3556 3557
5.Website:Click Here
6.Email: thuthiemidc@hcm.fpt.vn

Tài khoản nội tệ: 31010000005785 tại Ngân

 hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam - Chi nhánh

TP.HCM

Mã số thuế: 0300396948

Quyết định thành lập: Quyết định số 1831/QĐ-

UB ngày 28/4/2004 của UBND TP.HCM

Ban lãnh đạo Công ty:

1. Ông Thái Tuấn Anh - Tổng Giám đốc

2. Bà Nguyễn Thị Ngọc Bích - Phó Tổng Giám đốc

3. Ông Đặng Vĩnh Trung - Phó Tổng Giám đốc

4. Bà Trần Liễu Thúy - Kế toán trưởng

5. Ông Trần Thanh Phương - Giám đốc quản trị

Vốn điều lệ: 40.000.000.000 VNĐ

Giá trị tổng sản lượng năm 2008: 174.022.000.000 VNĐ

Doanh thu năm 2008: 64.406.000.000 VNĐ

Lợi nhuận năm 2008: 7.351.000.000 VNĐ

Tổng số cán bộ và công nhân viên: 79 người