a platform to facilitate business and investment
delivering market information and providing modern and effective business solutions for profitable projects
Giới thiệu
Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH một thành viên đầu tư phát triển Thủ Thiêm
2.Địa chỉ: 852 Xô Viết Nghệ Tĩnh - P. 28 - Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh
3.Điện thoại: +84 8 3556 3550
4.Fax: +84 8 3556 3557
5.Website:Click Here
6.Email: thuthiemidc@hcm.fpt.vn

Tài khoản nội tệ: 31010000005785 tại Ngân

 hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam - Chi nhánh

TP.HCM

Mã số thuế: 0300396948

Quyết định thành lập: Quyết định số 1831/QĐ-

UB ngày 28/4/2004 của UBND TP.HCM

Ban lãnh đạo Công ty:

1. Ông Thái Tuấn Anh - Tổng Giám đốc

2. Bà Nguyễn Thị Ngọc Bích - Phó Tổng Giám đốc

3. Ông Đặng Vĩnh Trung - Phó Tổng Giám đốc

4. Bà Trần Liễu Thúy - Kế toán trưởng

5. Ông Trần Thanh Phương - Giám đốc quản trị

Vốn điều lệ: 40.000.000.000 VNĐ

Giá trị tổng sản lượng năm 2008: 174.022.000.000 VNĐ

Doanh thu năm 2008: 64.406.000.000 VNĐ

Lợi nhuận năm 2008: 7.351.000.000 VNĐ

Tổng số cán bộ và công nhân viên: 79 người

16:45 | 15/12/2017
picture
HVACR Việt Nam là triễn lãm quốc tế về hệ thống nhiệt, thông gió, điều hòa và lọc không khí và hệ thống làm lạnh duy nhất và uy tín nhất ở Việt Nam. Sự kiện quốc tế hằng năm này sẽ được tổ chức lần thứ 12 từ ngày ...