a platform to facilitate business and investment
delivering market information and providing modern and effective business solutions for profitable projects
Giới thiệu
Tên doanh nghiệp: Công ty xây dưng và kinh doanh nhà Phú Nhuận
2.Địa chỉ: Số 99, Nguyễn Văn Trỗi Phường 12 Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh
3.Điện thoại: +84 8 3844 2842
4.Fax: +84 8 3844 5410
5.Website:Click Here
6.Email: nhapnco@hcm.vnn.vn


Tài khoản nội tệ: 000148260001 Ngân hàng TMCP Đông á - TP. Hồ Chí Minh

Tài khoản ngoại tệ: 0071370087167 Ngân hàng TMCP Đông á - Tp. Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0300518459 – 1

Quyết định thành lập sô: 16/QĐ-UB ngày 27/8/1994 của UBNDTP Hồ Chí Minh

Ban lãnh đạo công ty:

1. Chủ tịch HĐQT: Trần Quốc Hải

Điện thoại: 08.38.447959 - 51

2. Tổng giám đốc: Trang Thành Sương

Điện thoại: 08.38.448498

3. Nguyễn Thị Xuân Hoà- Phó tổng Giám đốc

Điện thoại: 083.8445730

4. Phó tổng Giám đốc: Ông Lê Kháng

Điện thoại: 083.8448423

5. Phó tổng giám đốc: Trần Công Thiện

Điện thoại: 083.8447954-42

6.Kế toán trưởng: Lý Kim Chi

Điện thoại: 083.8448387

7. Trưởng phòng TCHC: Nguyễn Kim Phát

Điện thoại: 083.8447959-19

Vốn điều lệ: 222 tỷ đồng

Giá trị tổng sản lượng năm 2008: 103.950.000.000đ

Doanh thu năm 2008: 144.008.331.505 đ

Lợi nhuận năm 2007: 63.716.741.918đ

Tổng số cán bộ và công nhân viên: 700 người