a platform to facilitate business and investment
delivering market information and providing modern and effective business solutions for profitable projects
Giới thiệu
Tên doanh nghiệp: Công ty Khai thác Công trình Thủy lợi Hải Hậu
2.Địa chỉ: Số 207 Tổ dân phố số 4, thị trấn Yên Định, Hải Hậu, Nam Định
3.Điện thoại: +84 350 3877 165
4.Fax: +84 350 3877 685
5.Website:Click Here
6.Email:


Tài khoản nội tệ: 421101000013

Mã số thuế: 0600001252


Quyết định thành lập: số 828 ngày 24/4/2000 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Nam Định


 Ban lãnh đạo Công ty:

1.Giám đốc Công ty: Mai Văn Quyết

Điện thoại: 0913.504069

2. Phó Giám đốc Công ty: Nguyễn Văn Hoan

Điện thoại: 0912.776028

3. Phó Giám đốc Công ty: Lê Văn Cẩn

Điện thoại: 0913.290874

Vốn điều lệ: 2,333 tỷ đồng

Doanh thu năm 2008: 11,5 tỷ đồng

Tổng số Cán bộ công nhân viên: 188  người