a platform to facilitate business and investment
delivering market information and providing modern and effective business solutions for profitable projects
Giới thiệu
Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Xây dựng Số 7
2.Địa chỉ: Tầng 3, nhà CC2, KĐT Mễ Trì Hạ, xóm Mễ Trì, huyện Từ Liêm, Hà Nội
3.Điện thoại: +84 4 2218 2954
4.Fax: +84 4 3785 2069
5.Website:Click Here
6.Email: vinaconex7@.vnn.vn


Mã số thuế: 0100105743

Quyết định thành lập: Số 2065 QĐ/BXD của Bộ Xây dựng ngày 19/12/2001


Ban lãnh đạo công ty:

1. Chủ tịch HĐQT: Trịnh Hoàng Duy

Điện thoại:  0903.409924

2. Giám đốc: Nguyễn Trọng Tấn

Điện thoại: 04.22173159 - 0913.238105

3. Phó Giám đốc: Nguyễn Xuân Trường

Điện thoại: 04.22182954 - 0913.280975

4. Phó Giám đốc: Nguyễn Xuân Thu 

Điện thoại: 04.22182941 - 0913.205417

5. Phó Giám đốc: Nguyễn Văn Khắc

Điện thoại: 04.22182905 - 0982241580

6. Kế toán trưởng: Nguyễn Tuấn Dũng

Điện thoại: 04.22184534 - 0913.234895

Vốn điều lệ: 50 tỷ đồng

Giá trị tổng sản lượng năm 2008: 225tỷ

Tổng số cán bộ và công nhân: 1.460 người


Các đơn vị thành viên:

- Nhà máy kính an toàn:

Địa chỉ: Khu Công nghiệp Quang Minh, Mê Linh, Vĩnh Phúc

Giám đốc: Trần Văn Thanh

Điện thoại: 8866524/25

Fax: 8866526