a platform to facilitate business and investment
delivering market information and providing modern and effective business solutions for profitable projects
Giới thiệu
Tên doanh nghiệp: Tổng công ty Xây dựng Hà Nội
2.Địa chỉ: 57 Phố Quang Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
3.Điện thoại: +84 4 3943 9063
4.Fax: +84 4 3943 9021
5.Website:Click Here
6.Email: Hacc@fpt.vn

Quyết định thành lập: 990 BXD-TCLĐ, ngày 20 tháng 11 năm 1995.

Ban lãnh đạo Tổng công ty:
1. Chủ tịch HĐQT: Nguyễn Thanh Minh
ĐT: (84-4) 38225908
2. Tổng giám đốc: Nghiêm Sỹ Minh
ĐT: (84-4) 39438189
3. Phó tổng Giám đốc: Thái Đình Hùng
ĐT: (84-4)3 9431873
4. Phó tổng Giám đốc: Mai Trung Huấn
ĐT: (84-4) 39437945
5. Phó Tổng Giám đốc: Bùi Xuân Dũng
ĐT: (84-4) 38226777
6. Phó Tổng giám đốc: Nguyễn Trường Tiến
ĐT: (84-4) 38225907
7. Kế toán trưởng: Quách Thị Hoà
ĐT: (84-4) 39439400
8. Chánh Văn Phòng: Hoàng Khôi
ĐT: (84-4) 39439063
Vốn điều lệ: 1.050. tỷ đồng
Tổng số cán bộ và công nhân viên:15.000 CBCNV