a platform to facilitate business and investment
delivering market information and providing modern and effective business solutions for profitable projects
Giới thiệu
Tên doanh nghiệp: Công ty Quản lý Công trình Đô thị Nam Định
2.Địa chỉ: 89 Quang Trung, thành phố Nam Định
3.Điện thoại: +84 350 3849402
4.Fax:
5.Website:Click Here
6.Email:
Tên doanh nghiệp:

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ NAM ĐỊNH

Tên tiếng anh:
Tên viết tắt:
Loại hình: Công ty TNHH một thành viên
Địa chỉ: Số 89 đường Quang Trung, Phường Quang Trung - Nam Định - Nam Dinh Province - Vietnam
Số điện thoại: +84 350 3849402
Số đăng ký: 0704000080
Ngày thành lập: 28/12/2007
Người đại diện: Uỷ ban nhân dân tỉnh Nam Định.
Hoạt động:

 Quản lý và khai thác công trình đô thị Nam Định.