a platform to facilitate business and investment
delivering market information and providing modern and effective business solutions for profitable projects
Giới thiệu
Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ Phần Tư vấn Thiết kế Xây dựng Giao thông Nam Định
2.Địa chỉ: Km 2 đường Văn Cao, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định
3.Điện thoại: +84 350 3846 584
4.Fax: +84 350 3866 246
5.Website:Click Here
6.Email:

Giám đốc: Trần Đình Hồng
16:45 | 15/12/2017
picture
HVACR Việt Nam là triễn lãm quốc tế về hệ thống nhiệt, thông gió, điều hòa và lọc không khí và hệ thống làm lạnh duy nhất và uy tín nhất ở Việt Nam. Sự kiện quốc tế hằng năm này sẽ được tổ chức lần thứ 12 từ ngày ...