a platform to facilitate business and investment
delivering market information and providing modern and effective business solutions for profitable projects
Giới thiệu
Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ Phần Xây dựng Tiến Triển
2.Địa chỉ: Số 110, Khu Nguyễn Tảo, Thị Trấn Cồn, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định
3.Điện thoại: +84 350 3874 533
4.Fax: +84 350 3789 533
5.Website:Click Here
6.Email: info@tientrien.com

- Vốn điều lệ: 20.337.000.000 đồng Việt Nam
- Số tài khoản: 3207201000488 Agribank – Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Hải Hậu – tỉnh Nam Định
- Tài khoản số: 480100 00079823 tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển tỉnh Nam Định
- Mã số thuế: 0600296609


- Giấy chứng nhận kinh doanh số: 0703000164 do Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Nam Định cấp ngày 29/11/2001

- Chủ tịch HDDQT kiêm Tổng Giám Đốc: HOÀNG TIẾN TRIỂN
- Các đơn vị thành viên:
1 . CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾN TRIỂN 1
2 . CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾN TRIỂN 2
3 . CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾN TRIỂN 3
4 . CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾN TRIỂN 5
5 . CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾN TRIỂN 6
6 . CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾN TRIỂN 9
7 . CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾN TRIỂN 10
8 . CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾN TRIỂN 11
9 . CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾN TRIỂN 12
10. CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾN TRIỂN 13
11. CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾN TRIỂN 16
12. CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾN TRIỂN 25

16:45 | 15/12/2017
picture
HVACR Việt Nam là triễn lãm quốc tế về hệ thống nhiệt, thông gió, điều hòa và lọc không khí và hệ thống làm lạnh duy nhất và uy tín nhất ở Việt Nam. Sự kiện quốc tế hằng năm này sẽ được tổ chức lần thứ 12 từ ngày ...