a platform to facilitate business and investment
delivering market information and providing modern and effective business solutions for profitable projects
Giới thiệu
Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 10
2.Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội
3.Điện thoại: 043.7683998
4.Fax: 043.7683997 / 043.7683991
5.Website:Click Here
6.Email: songda10@songda10.com.vn

1. ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH ĐƠN VỊ:

Công ty cổ phần Sông Đà 10 được thành lập từ năm 1963 (tiền thân là Công trường Khoan phun xi măng tại công trường thuỷ điện Thác Bà), là công ty trực thuộc Tổng công ty Sông Đà. Công ty cổ phần Sông Đà 10 đơn vị Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới (được Đảng, Nhà nước phong tặng năm 1998).

1.1.QUÁ TRÌNH THÀNH LẬP:

Trải qua hơn 40 năm xây dựng và trưởng thành, Công ty cổ phần Sông Đà 10 qua các thời kỳ có nhiều tên gọi khác nhau: Năm 1963 có tên là Công trường khoan phun xi măng trực thuộc Công ty xây dựng thuỷ điện Thác Bà, đầu năm 1979 thành lập Công trường đường hầm và khoan phun xi măng trực thuộc Công ty xây dựng thuỷ điện Sông Đà, đến ngày 5/9/1979 được đổi thành Xí nghiệp xây dựng đường hầm trực thuộc Công ty xây dựng thuỷ điện Sông Đà, năm 1981 Xí nghiệp xây dựng đường hầm được chuyển đổi thành Công ty và có tên là Công ty xây dựng công trình ngầm – Tổng công ty xây dựng thủy điện Sông Đà (theo Quyết định số 154 BXD-TCCB ngày 11 tháng 02 năm 1981 của Bộ Xây dựng), năm 2002 Công ty được đổi tên thành Công ty xây dựng Sông Đà 10 (theo quyết định số 285/QĐ-BXD ngày 11 tháng 3 năm 2002 của Bộ xây dựng) và được chuyển đổi thành Công ty cổ phần tháng 11 năm 2005 (theo QĐ số 2114/BXD ngày 14 tháng 11 năm 2005 của Bộ Xây dựng) với tên gọi Công ty cổ phần Sông Đà 10 do Tổng công ty Sông Đà giữ cổ phần chi phối.

1.2. CƠ CẤU TỔ CHỨ HIỆN NAY CỦA CÔNG TY:

Sơ đồ tổ chức Công ty: (Có sơ đồ kèm theo)

* Công ty thành viên: Công ty CP Sông Đà 10.1

* Các Xí nghiệp trực thuộc: Xí nghiệp Sông Đà 10.2, Xí nghiệp Sông Đà 10.3, Xí nghiệp Sông Đà 10.4, Xí nghiệp Sông Đà 10.5, Xí nghiệp Sông Đà 10.6, Xí nghiệp Sông Đà 10.7, Xí nghiệp Gia công và Sửa chữa cơ khí, Xí nghiệp Sông Đà 10.9.
16:45 | 15/12/2017
picture
HVACR Việt Nam là triễn lãm quốc tế về hệ thống nhiệt, thông gió, điều hòa và lọc không khí và hệ thống làm lạnh duy nhất và uy tín nhất ở Việt Nam. Sự kiện quốc tế hằng năm này sẽ được tổ chức lần thứ 12 từ ngày ...