a platform to facilitate business and investment
delivering market information and providing modern and effective business solutions for profitable projects
Giới thiệu
Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Xây lắp Công nghiệp Nam Định
2.Địa chỉ: 5/98 Đường Trần Thái Tông, phường Thống Nhất, thành phố Nam Định
3.Điện thoại: +84 350 3849 424
4.Fax: +84 350 3847 530
5.Website:Click Here
6.Email:


Tài khoản nội tệ: 48010000000063 Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nam Định

Mã số thuế: 0600312402


Quyết định thành lập: 3212/2002/QĐ–UB ngày 23/12/2002


Ban lãnh đạo Công ty:

1.Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám đốc:

Nguyễn Phú Khải

Điện thoại: 03503. 847530 – 0913.290095

2. Thành viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc:

Phạm Chính Hữu

Điện thoại: 03503.843700 – 0913.296324

3. Thành viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc:

Trần Chí

Điện thoại: 03503. 837877 – 0913299167

4.Thành viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc:

Nguyễn Văn Cửu

Điện thoại: 03503.844184 – 0913504286

5. Thành viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc:

Nguyễn Quang Hưng

Điện thoại: 03503. 844182 - 0913567947

6. Kế toán trưởng: Trần Thị Vinh

Điện thoại: 03503. 843718

7. Trưởng phòng Tổ chức hành chính:

Lê Minh Lời

Điện thoại: 03503.849424 – 0913.075837

Vốn điều lệ: 5 tỷ đồng

Giá trị tổng sản lượng năm 2008: 46 tỷ đồng

Tổng số cán bộ và công nhân viên: 285 người

16:45 | 15/12/2017
picture
HVACR Việt Nam là triễn lãm quốc tế về hệ thống nhiệt, thông gió, điều hòa và lọc không khí và hệ thống làm lạnh duy nhất và uy tín nhất ở Việt Nam. Sự kiện quốc tế hằng năm này sẽ được tổ chức lần thứ 12 từ ngày ...