a platform to facilitate business and investment
delivering market information and providing modern and effective business solutions for profitable projects
Giới thiệu
Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần xây dựng và đầu tư số 1 Nghệ An
2.Địa chỉ: Số 7 Quang Trung, Thành phố Vinh, Nghệ An
3.Điện thoại: +84 38 3588 888
4.Fax: +84 38 3566 600
5.Website:Click Here
6.Email: congtyxaydung1@hn.vnn.vn


Tài khoản nội tệ: 510.10.00.00.00.478 Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An

Mã số thuế: 2900325413


Quyết định thành lập: Số 284/QĐ-UB-ĐMDN  ngày 12/10/2005


Ban lãnh đạo Công ty:

1.Chủ tịch HĐQT, Giám đốc: Phan Hải Triều

Điện thoại: 038.3588 888

Di động: 0913 272 202

2. Phó Giám đốc: KS. Nguyễn Ngọc Bảng

Điện thoại: 038. 3586 224

Di động: 0913 028 622

3. Kế toán trưởng: CN. Cao Thị Thanh

Điện thoại: 038. 3849 842

Di động: 0912 633 686

4. Trưởng phòng Tổ chức Hành chính: Tô Văn Tám

Điện thoại: 038. 844 560

Vốn điều lệ: 10 tỷ

Tổng số cán bộ và công nhân: 411 người


Các đơn vị thành viên:

1. Xí nghiệp 1

Địa chỉ: Khối 13, Phường Trường Thi, TP. Vinh

Điện thoại: 038. 3590 646

2. Xí nghiệp 2

Địa chỉ: Khối 13, Phường Trường Thi, TP. Vinh

Điện thoại: 038. 841 108

3. Xí nghiệp 3

Địa chỉ: Số 3, Đường Ngư Hải, TP. Vinh

Điện thoại: 038. 842 553

4. Xí nghiệp 4

Địa chỉ: Đường Minh Khai, TP. Vinh

Điện thoại: 038. 3842 533

5. Xí nghiệp 5

Địa chỉ: Số 45 Đường Trần Phú, TP. Vinh

Điện thoại: 038. 3598 724

6. Xí nghiệp 6

Địa chỉ: Khối 13, Phường Trường Thi, TP. Vinh

Điện thoại: 038. 3842 852

7. Xí nghiệp 7

Địa chỉ: Số 45 Đường Trần Phú, TP. Vinh

Điện thoại: 038. 3594655

8. Xí nghiệp 8

Địa chỉ: Khối 14, Phường Hưng Phúc, TP. Vinh

Điện thoại: 038. 3830 577

9. Xí nghiệp Thi công cơ giới và xây dựng

Địa chỉ: Khối 14, Phường Hưng Phúc, TP. Vinh

Điện thoại: 038. 3594 028

10. Xí nghiệp dịch vụ tổng hợp và xây dựng

Địa chỉ: Khối 14, Phường Hưng Phúc, TP. Vinh

Điện thoại: 038. 3842 560

11. Xí nghiệp kiến trúc và điện nước

Địa chỉ: Phường Quang Trung, TP. Vinh

Điện thoại: 038. 3832 943

12. Đội vật liệu Hưng Đông

Địa chỉ: Hưng Đông, TP. Vinh

Điện thoại: 038. 3853 832

13. Đội xe máy và xây dựng

Địa chỉ: Khối 14, Phường Hưng Phúc, TP. Vinh

Điện thoại: 038. 3589 002


16:45 | 15/12/2017
picture
HVACR Việt Nam là triễn lãm quốc tế về hệ thống nhiệt, thông gió, điều hòa và lọc không khí và hệ thống làm lạnh duy nhất và uy tín nhất ở Việt Nam. Sự kiện quốc tế hằng năm này sẽ được tổ chức lần thứ 12 từ ngày ...