a platform to facilitate business and investment
delivering market information and providing modern and effective business solutions for profitable projects
Giới thiệu
Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Cơ khí - Xây dựng Công trình Thừa Thiên Huế
2.Địa chỉ: 76 Lý Thái Tổ, thành phố Huế
3.Điện thoại: +84 54 3580 215
4.Fax: +84 54 3539 428
5.Website:Click Here
6.Email: coxano@coxano.com


Mã số thuế: 3300100787


Quyết định thành lập: 164/1999/QĐ-UB ngày 25 tháng 01 năm 1999 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.

Số Tài Khoản: 421101004015 tại Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Thừa THiên Huế


Ban lãnh đạo công ty:

1. Chủ tịch HĐQT: Trần May

Điện thoại: 054.3538443, 0913.492 410

2. Tổng Giám đốc: Dương Quý

Điện thoại: 054.229 290, 0913.425 970

3. Phó Tổng Giám đốc: Lê Viết Quang

Điện thoại: 054.229 294, 0913.458 088

4. TP. Nhân sự- Hành chính: Nguyễn Thú

Điện thoại: 054.3580215, 0913.426397

5. Kế toán trưởng: Nguyễn Công Sơn

Điện thoại: 054. 3580 213, 0914 144 640

Giá trị tổng sản lượng năm 2008:

150.000.000.000 đồng

Doanh thu năm 2008:95.000.000.000 đồng

Tổng số cán bộ và công nhân: 180 người.


Các đơn vị thành viên:

1. Xí nghiệp Coxano I 

Địa chỉ: 76 Lý Thái Tổ, Tp.Huế

Đơn vị trưởng: Nguyễn Quốc Anh

Điện thoại: 0913. 492 438

2. Xí nghiệp Coxano II

Địa chỉ:76 Lý Thái Tổ, Tp.Huế

Đơn vị trưởng: Trần Xuân Hưng

Điện thoại: 0914. 002 249

3. Xí nghiệp Coxano III

Địa chỉ: 76 Lý Thái Tổ, Tp.Huế

Đơn vị trưởng: Nguyễn Lâm Mạnh Toản

Điện thoại: 0913.465452

4. Xí nghiệp Coxano IV

Địa chỉ: 76 Lý Thái Tổ, Tp.Huế

Đơn vị trưởng: Lê Đình Minh

Điện thoại: 0914.077 909

5. Xí nghiệp Coxano V

Địa chỉ: 76 Lý Thái Tổ, Tp.Huế

Đơn vị trưởng: Phan Vui

Điện thoại: 0914.077909

6. Xí nghiệp Coxano VI

Địa chỉ: 76 Lý Thái Tổ, Tp.Huế

Đơn vị trưởng: Lê Viết Quang

Điện thoại: 0913.458088


16:45 | 15/12/2017
picture
HVACR Việt Nam là triễn lãm quốc tế về hệ thống nhiệt, thông gió, điều hòa và lọc không khí và hệ thống làm lạnh duy nhất và uy tín nhất ở Việt Nam. Sự kiện quốc tế hằng năm này sẽ được tổ chức lần thứ 12 từ ngày ...