a platform to facilitate business and investment
delivering market information and providing modern and effective business solutions for profitable projects
Giới thiệu
Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Xuân Mai
2.Địa chỉ: Tầng 3 tòa nhà CT2 Ngô Thì Nhậm, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, Hà Nội
3.Điện thoại: +84 4 6325 1022
4.Fax: +84 4 6325 1012
5.Website:Click Here
6.Email: info@xuanmaicorp.vn

Tài khoản: 102.010.000.237.835 Tại NHTMCP Công thương Việt Nam CN Láng Hòa Lạc
Mã số thuế: 0500443916

Giấy đăng ký kinh doanh mới nhất: Giấy đăng ký thay đổi lần thứ 18: ngày 20 tháng 05 năm 2015 cấp bởi sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội.


Mã chứng khoán: XMC

Ban lãnh đạo Công ty:
Ông Nguyễn Khắc Sơn: Chủ tịch HĐQT

 

Ông Lê Trung Thắng: Tổng Giám đốc


Ông Đặng Hoàng Huy: Phó Tổng Giám đốc

 

Ông Trần Trọng Diên: Phó Tổng Giám đốc

Ông Nguyễn Văn Đa: Phó Tổng Giám đốc

 

Ông Đinh Viết Long: Phó Tổng Giám đốc

 

Ông Đỗ Thạch Cương: Phó Tổng Giám đốc

Vốn điều lệ: 199.982.400.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm chín mươi chín tỷ chín trăm tám mươi hai triệu bốn trăm nghìn đồng)
Doanh thu năm 2014:  1.188 tỷ đồng
Lợi nhuận năm 2014: 91 tỷ đồng
Tổng số cán bộ và công nhân viên: 2163


Các đơn vị thành viên:

1-         Công ty CP Tư vấn thiết kế Xuân Mai
Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà 29T2-No5, Khu đô thị mới Đông Nam Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 04. 6251 1373               

Fax: 04.6251. 0720
Website:
www.xmt.vn

 

2-         Công ty CP cơ điện Xuân Mai

Địa chỉ: P102 – Tầng 4, Tòa nhà CT2, Ngô Thì Nhậm, Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại: 04.33 820 555

Fax: 04.33 820 555

Website: www.xme.com.vn

 

3-         Công ty CP Xuân Mai - Đạo Tú
Địa chỉ: Khu phố Bê tông, xã Đạo Tú, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc
Điện thoại: 0211.3895 703
Fax: 0211.3895 574
Website:
www.betongdaotu.com.vn

 

4-         Công ty TNHH MTV Bê Tông Xuân Mai

Địa chỉ: Thôn Xuân Trung, xã Thủy Xuân Tiên, Chương Mỹ, Hà Nội
Điện thoại: 04.33 840 388
Fax: 04.33 840 117


5-         Công ty CP Xây Lắp Xuân Mai

Địa chỉ: Tầng KT – Tòa nhà CT2 – Ngô Thì Nhậm – Hà Cầu – Hà Đông – Hà Nội
Điện thoại: 04.63251 003
Fax: 04.63251 006
Website:
www.xml.vn

 

6-         Công ty CP Cơ Giới Vận Tải Xuân Mai

Địa chỉ: Thôn Xuân Trung - Thủy Xuân Tiên- Chương Mỹ- Hà Nội
Điện thoại: 04.33 720 932 / 04.33 720 932          

Fax: 04.33 725 504


7-         Công ty CP Xuân Mai Đà Nẵng

Địa chỉ: Thôn Đại La - Hòa Sơn, Hòa Vang, Đà Nẵng
Điện thoại: 0511.3676226
Fax: 0511.3676226


8-         Công ty CP đầu tư và xây dựng Số 45

Địa chỉ: ẤP Rạch Bắp, xã An Tây, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương
Điện thoại: 0650.391 2891
Fax: 0650.357 8430

 

9-         Công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh bất động sản Xuân Mai

Địa chỉ: Tầng 5 Tòa nhà CT2 đường Tô Hiệu, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 04.7305.7535   
Fax: 04.7300.0747
Website:
www.xmh.vn