a platform to facilitate business and investment
delivering market information and providing modern and effective business solutions for profitable projects
Giới thiệu
Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển SACA
2.Địa chỉ: 130/C6 Phạm Văn Hai, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh
3.Điện thoại: +84 8 3280 9908
4.Fax: +84 8 3280 9911
5.Website:Click Here
6.Email:


Ban lãnh đạo Công ty:

Tổng Giám đốc: Nguyễn Khoa Di


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 4103000084 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp ngày 02/06/2000.


Vốn điều lệ: 27.000.000.000 đồng

Tổng số CBCNV gián tiếp: 20