a platform to facilitate business and investment
delivering market information and providing modern and effective business solutions for profitable projects
Giới thiệu
Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần COSEVCO
2.Địa chỉ: 02 Huyền Trân Công Chúa, TP. Đồng Hới, Quảng Bình
3.Điện thoại: +84 52 3825 031
4.Fax: +84 52 3827 466
5.Website:Click Here
6.Email:

Tài khoản nội tệ:
5311 000 000 0073 chi nhánh Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Quảng Bình
Mã số thuế: 3100195372

Quyết định thành lập: Số 2120/ QĐ-BXD ngày 15/11/2005 của Bộ Xây dựng về việc điều chỉnh phương án cổ phần hoá và chuyển công ty XD & SXVLXD Cosevco 6 thuộc Tổng Công ty Miền Trung thành Công ty Cổ phần

Ban lãnh đạo công ty:
1.    Chủ tịch HĐQT – Tổng Giám đốc:
Đặng Gia Hạnh
2.    Thành viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc: Đặng Thanh Bình
3.    Thành viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc: Đinh Công Chức
4.    Thành viên HĐQT – Kế toán trưởng:
Nguyễn Viết Hiệu
Thành viên HĐQT: Phan Văn Diễn
Vốn điều lệ:  30 tỷ đồng
Giá trị tổng sản lượng năm 2008:140 tỷ đồng
Doanh thu năm 2008:  125 tỷ đồng
Lợi nhuận năm 2008: 12% VĐL    
Tổng số cán bộ và công nhân viên: 773 người

Các đơn vị thành viên:

1.Ban QLDA nhà máy xi măng áng Sơn
Địa chỉ: Xã Vạn Ninh – huyện Quảng Ninh – Tỉnh Quảng Bình
Điện thoại: 0913. 386 211
Trưởng Ban: Nguễn Văn Long
2. Xí nghiệp Cosevco 61:
Địa chỉ: Phường Bắc Lý, Tp. Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình
Điện thoại: 052. 3211 637
Giám đốc: Phan Văn Diễn
3.Xí nghiệp Cosevco 63:
Địa chỉ: Xã Phú Thuỷ, Lệ Thuỷ , Tỉnh Quảng Bình
Điện thoại: 052. 3996 426
Giám đốc: Trần Văn Lực
4.Xí nghiệp Cosevco 64:
Địa chỉ: áng Sơn, Vạn Ninh, Quảng Ninh, Tỉnh Quảng Bình
Điện thoại: 052. 3936 030
Giám đốc: Hồ Công Phúc
5.Xí nghiệp Cosevco 65:
Địa chỉ:  59 Lý Thường Kiệt, Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình
Điện thoại: 0913. 311 736
Giám đốc: Đặng Thanh Bình
6.Xí nghiệp Cosevco 66:
Địa chỉ: Vạn Ninh, Quảng Ninh, Tỉnh Quảng Bình
Điện thoại: 052. 3936 272
Giám đốc: Hoàng Văn Thanh
7.Xí nghiệp Cosevco 67:
Địa chỉ: Phường Bắc Lý, Tp. Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình
Điện thoại: 052. 3836 593
Giám đốc: Lê Thị Lý
8.Trạm trộn bê tông:
Địa chỉ : Vạn Ninh, Quảng Ninh,
Quảng Bình
Điện thoại: 0905 881 838
Trạm trưởng: Phạm Hùng

16:45 | 15/12/2017
picture
HVACR Việt Nam là triễn lãm quốc tế về hệ thống nhiệt, thông gió, điều hòa và lọc không khí và hệ thống làm lạnh duy nhất và uy tín nhất ở Việt Nam. Sự kiện quốc tế hằng năm này sẽ được tổ chức lần thứ 12 từ ngày ...