a platform to facilitate business and investment
delivering market information and providing modern and effective business solutions for profitable projects
Giới thiệu
Tên doanh nghiệp: Công ty Đầu tư và phát triển xây dựng
2.Địa chỉ: Số 201 Võ Thị Sáu, P.7, Q.3, TP. Hồ Chí Minh
3.Điện thoại: +84 8 3932 0678
4.Fax: +84 8 3932 0679
5.Website:Click Here
6.Email: invesco@invesco.vn.com

Tài khoản nội tệ: 01.0001319 Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam-Chi nhánh Tp.HCM

Tài khoản ngoại tệ: 02.0001319 Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Tp.HCM

Mã số thuế: 03042227-1

Quyết định thành lập: Số 1089/BXD-TCLĐ ngày 25/12/1995

Ban lãnh đạo công ty:

1. Tổng Giám đốc: Viên Ngọc Bảo

Điện thoại: 08.39320678

2. Phó Tổng Giám đốc: Trần Đại Quang

Điện thoại: 08.39320678

3. Phó Tổng Giám đốc: Hà Minh Khôi

Điện thoại: 08.39320678

4.Phó Tổng giám đốc Trịnh Thị Ngọc Anh

Điện thoại: 08.39320678

5.Kế toán trưởng: Nguyễn Thị Quỳnh Loan

Vốn điều lệ: 17 tỷ đồng

Tổng số cán bộ và công nhân: 3.800 người

Các đơn vị thành viên:

1. Xí  nghiệp xây dựng số 1

Địa chỉ: 155 Tô Hiến Thành, Quận 10, Tp.HCM

Điện thoại: 08.38642084

Fax: 08.38642083

2. Xí  nghiệp xây dựng số 2

Địa chỉ: 84 Trần Quốc Toản, Quận 3, Tp.HCM

Điện thoại: 08.38205061

Fax: 08.38205078

3. Xí  nghiệp xây dựng số 3

Địa chỉ: 32 Bis Thạch Thị Thanh, Quận 1. Tp.HCM

Điện thoại: 08.38205120

Fax: 08.38205120

4. Xí  nghiệp xây dựng số 4

Địa chỉ: 155 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, Tp.HCM

Điện thoại: 08.39300728

Fax: 08.39300728

5. Xí  nghiệp xây dựng số 5

Địa chỉ: 695 Điện Biên Phủ, Quận 10. Tp.HCM

Điện thoại: 083.8332753

6. Xí  nghiệp xây lắp cơ điện

Địa chỉ: 43R/8 Hồ Văn Huê- Q.Phú Nhuận- Tp.HCM

Điện thoại: 083.8479732

Fax: 08.38479570

7. Xí  nghiệp thi công cơ giới

Địa chỉ: 223 Hồ Văn Huê, Q.Phú Nhuận, Tp.HCM

Điện thoại: 08.38449002

Fax: 08.38449002

8. Trung tâm tư vấn thiết kế xây dựng

Địa chỉ: 201 Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp.HCM

Điện thoại: 08.39321275

Fax: 08.39321386