a platform to facilitate business and investment
delivering market information and providing modern and effective business solutions for profitable projects
Giới thiệu
Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Xây dựng Số 1
2.Địa chỉ: 108 Cao Thắng, Q.3, Tp. Hồ Chí Minh
3.Điện thoại: +84 8 3839 4341
4.Fax:
5.Website:Click Here
6.Email: info@cofico.com.vn

Tài khoản nội tệ: 31010000102376 tại Chi nhánh Ngân Hàng Đầu tư và Phát triển Tp. Hồ Chí Minh

Tài khoản ngoại tệ: 31010370006384  tại Chi nhánh Ngân Hàng Đầu tư và Phát triển Tp. Hồ Chí Minh

Mã số thuế:    0300408745

Ban Lãnh đạo Công ty:

1. Tổng Giám đốc: Ông Lê Đăng Xu

Điện thoại: 083.8394341

2.Phó Tổng Giám đốc: Ông Ngô Huy Việt

Điện thoại: 083.8334145

3. Phó tổng Giám đốc: ông  Lê Kim Đĩnh

4. Phó Tổng Giám đốc: ông Vũ Tiến Quốc Bình

Điện thoại: 083. 8331559

Vốn điều lệ: 55.355.000.000 VND

Doanh thu năm 2008: 921.068.213.233 VND

Lợi nhuận năm 2008: 61.251.468.719 VND

Tổng số cán bộ và công nhân viên: 379 người