a platform to facilitate business and investment
delivering market information and providing modern and effective business solutions for profitable projects
Giới thiệu
Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ Phần Xây dựng Thủy lợi Hải Dương
2.Địa chỉ: Khu 11, phường Ngọc Châu-thành phố Hải Dương
3.Điện thoại: +84 320 3852 658
4.Fax:
5.Website:Click Here
6.Email:


Tài khoản nội tệ:  7301-0385B - Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Hải Dương

Mã số thuế: 0800004324-1


Quyết định thành lập: 839/QĐ-UB ngày 31/3/2003 của UBND tỉnh Hải Dương V/v Cổ phần hóa DNNN - Công ty Xây lắp Thủy lợi Hải Dương thành công ty cổ phần.


Ban lãnh đạo công ty:

1.Chủ tịch HĐQT- Giám đốc:  Vũ Văn Dôi

Điện thoại: 091 3.255879 - 0320.3850470

2. Kế toán trưởng: Phạm Văn Luân

Điện thoại: 0913.255882 - 0320.3850444

Vốn điều lệ: 2 tỷ đồng

Tổng số cán bộ công nhân: 141 người