a platform to facilitate business and investment
delivering market information and providing modern and effective business solutions for profitable projects
Giới thiệu
Tên doanh nghiệp: Công ty xây lắp số 4 Hải Dương
2.Địa chỉ: 5A Ái Quốc-Nam Sách-Hải Dương
3.Điện thoại: +84 320 3753 206
4.Fax:
5.Website:Click Here
6.Email:
Mã số thuế: 0800000369-1
Ban lãnh đạo công ty:
- Giám đốc Vũ Đức Thọ- Đt: 0320 385 2196
- Phó giám đốc Nguyên Đức Tú- Đt: 0320 385 4345
Tổng số cán bộ công nhân: 190 người.