a platform to facilitate business and investment
delivering market information and providing modern and effective business solutions for profitable projects
Giới thiệu
Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Xây dựng Đê kè và Phát triển Nông thôn Hải Dương
2.Địa chỉ: Số 1 đường Thanh Niên, thành phố Hải Dương
3.Điện thoại: +84 320 3853 830
4.Fax: +84 320 3853 830
5.Website:Click Here
6.Email:

Quyết định thành lập:
số 3550/QĐ-UB ngày 13/9/2004.

Tài khoản nội tệ:
46010000000100
Mã số thuế: 0800000584

Ban lãnh đạo công ty:

1.Chủ tịch HĐQT – Tổng Giám đốc Công ty:
Ông Trần Văn Lãng
Điện thoại: 0320. 3852 653 - 0913. 255 118
2.Phó Giám đốc Công ty: Phạm Văn Ca
Di động: 0913. 256 236
3.Phó Giám đốc Công ty: Trần Văn Cường
Di động: 0913. 279 588
4.Chánh văn phòng:  Trần Duy Thuần
Điện thoại: 0320. 853 830/  0915. 041 995
5.Kế toán trưởng: Đỗ Xuân Thắng
Điện thoại:  0915. 041 809

Vốn điều lệ: 2,4 tỷ đồng
Giá trị tổng sản lượng năm 2008: 180 tỷ
Doanh thu năm 2008: 139 tỷ
Lợi nhuận năm 2008: 420 triệu
Tổng số cán bộ và công nhân viên: 225 người

Các đơn vị thành viên:
-Chi nhánh Hà Nội:
Địa chỉ Hà Nội: Đê La Thành, Hà nội
- Chi nhánh Miền Nam: 52 Sầm Sơn, Tp. Hồ Chí Minh
-Xí nghiệp XD số 1: 0320.3859472
Giám đốc: Lê Ngọc Trình – 0913. 255 544
-Xí nghiệp XD số 2: 0320. 3859 473
Giám đốc: Đỗ Văn Hợp – 0983. 854 307
-Xí nghiệp XD số 3: 0320. 210 337
Giám đốc: Phạm Văn Nghĩa – 0913. 255674
-Xí nghiệp XD số 4: 0320. 3859 525
Giám đốc: Nguyễn Văn Quân –0913256120
-Xí nghiệp XD số 5: 0320. 3859 471
Giám đốc: Trần Văn Chính – 0913. 356 125
-Xí nghiệp XD số 6: 0320. 251.135
Giám đốc: Trần Văn Cường – 0913. 279 588
-Xí nghiệp XD số 7: 0320. 3840 679
Giám đốc: Phạm Văn Ca – 0913. 256 236
-Xí nghiệp XD số 8: 0320. 3753 443
Giám đốc: Tăng Doanh Phương:
0913. 256 270
-Xí nghiệp XD số 9: 0320. 3851 168
Giám đốc: Trần Trọng Nguyên
0913. 256 098
-Xí nghiệp XD số 10: 0320. 3832 381
Giám đốc:Vũ Đức Thiêm - 0904. 112 355
-Xí nghiệp XD số 11: 0320. 3832 464
Giám đốc: Trần Văn Nam -  0912. 459 681
-Ban chỉ huy công trường: (Ban 1):
Điện thoại: 0320.2470487 / 0984555176