a platform to facilitate business and investment
delivering market information and providing modern and effective business solutions for profitable projects
Giới thiệu
Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Xây dựng Đê kè và Phát triển Nông thôn Hải Dương
2.Địa chỉ: Số 1 đường Thanh Niên, thành phố Hải Dương
3.Điện thoại: +84 320 3853 830
4.Fax: +84 320 3853 830
5.Website:Click Here
6.Email:

Quyết định thành lập:
số 3550/QĐ-UB ngày 13/9/2004.

Tài khoản nội tệ:
46010000000100
Mã số thuế: 0800000584

Ban lãnh đạo công ty:

1.Chủ tịch HĐQT – Tổng Giám đốc Công ty:
Ông Trần Văn Lãng
Điện thoại: 0320. 3852 653 - 0913. 255 118
2.Phó Giám đốc Công ty: Phạm Văn Ca
Di động: 0913. 256 236
3.Phó Giám đốc Công ty: Trần Văn Cường
Di động: 0913. 279 588
4.Chánh văn phòng:  Trần Duy Thuần
Điện thoại: 0320. 853 830/  0915. 041 995
5.Kế toán trưởng: Đỗ Xuân Thắng
Điện thoại:  0915. 041 809

Vốn điều lệ: 2,4 tỷ đồng
Giá trị tổng sản lượng năm 2008: 180 tỷ
Doanh thu năm 2008: 139 tỷ
Lợi nhuận năm 2008: 420 triệu
Tổng số cán bộ và công nhân viên: 225 người

Các đơn vị thành viên:
-Chi nhánh Hà Nội:
Địa chỉ Hà Nội: Đê La Thành, Hà nội
- Chi nhánh Miền Nam: 52 Sầm Sơn, Tp. Hồ Chí Minh
-Xí nghiệp XD số 1: 0320.3859472
Giám đốc: Lê Ngọc Trình – 0913. 255 544
-Xí nghiệp XD số 2: 0320. 3859 473
Giám đốc: Đỗ Văn Hợp – 0983. 854 307
-Xí nghiệp XD số 3: 0320. 210 337
Giám đốc: Phạm Văn Nghĩa – 0913. 255674
-Xí nghiệp XD số 4: 0320. 3859 525
Giám đốc: Nguyễn Văn Quân –0913256120
-Xí nghiệp XD số 5: 0320. 3859 471
Giám đốc: Trần Văn Chính – 0913. 356 125
-Xí nghiệp XD số 6: 0320. 251.135
Giám đốc: Trần Văn Cường – 0913. 279 588
-Xí nghiệp XD số 7: 0320. 3840 679
Giám đốc: Phạm Văn Ca – 0913. 256 236
-Xí nghiệp XD số 8: 0320. 3753 443
Giám đốc: Tăng Doanh Phương:
0913. 256 270
-Xí nghiệp XD số 9: 0320. 3851 168
Giám đốc: Trần Trọng Nguyên
0913. 256 098
-Xí nghiệp XD số 10: 0320. 3832 381
Giám đốc:Vũ Đức Thiêm - 0904. 112 355
-Xí nghiệp XD số 11: 0320. 3832 464
Giám đốc: Trần Văn Nam -  0912. 459 681
-Ban chỉ huy công trường: (Ban 1):
Điện thoại: 0320.2470487 / 0984555176

16:45 | 15/12/2017
picture
HVACR Việt Nam là triễn lãm quốc tế về hệ thống nhiệt, thông gió, điều hòa và lọc không khí và hệ thống làm lạnh duy nhất và uy tín nhất ở Việt Nam. Sự kiện quốc tế hằng năm này sẽ được tổ chức lần thứ 12 từ ngày ...