a platform to facilitate business and investment
delivering market information and providing modern and effective business solutions for profitable projects
Giới thiệu
Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Thành Công 3
2.Địa chỉ: Số 20 đường Điện Biên, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.
3.Điện thoại: +84 350 3866 262
4.Fax: +84 350 3866 262
5.Website:Click Here
6.Email: tc3@tasco.com.vn


Tài khoản nội tệ: 48010000102163

Mã số thuế: 0600367088


Quyết định thành lập: 0703000742 ngày 26 tháng 9 năm 2006 do Sở kế hoạch Đầu tư tỉnh Nam Định.


Ban Lãnh đạo công ty:

1.Ông Triệu Ngọc Phương – CTHĐQT Kiêm Giám đốc

Điện thoại: 0913010704

2. Ông Nguyễn Văn Diện – Phó Giám đốc

Điện thoại: 0912366525

3. Bà Trần Thị Phương Lan - Kế toán trưởng

Điện thoại: 098270940

Vốn điều lệ: 1,1 tỷ đồng

Giá trị tổng sản lượng năm 2008: 21,233,809,308 VND

Doanh thu năm 2008: 20,163,390,427 VND

Lợi nhuận năm 2008: 474,985,059

Tổng số cán bộ và công nhân viên: 32 người