a platform to facilitate business and investment
delivering market information and providing modern and effective business solutions for profitable projects
Giới thiệu
Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Thành Công 3
2.Địa chỉ: Số 20 đường Điện Biên, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.
3.Điện thoại: +84 350 3866 262
4.Fax: +84 350 3866 262
5.Website:Click Here
6.Email: tc3@tasco.com.vn


Tài khoản nội tệ: 48010000102163

Mã số thuế: 0600367088


Quyết định thành lập: 0703000742 ngày 26 tháng 9 năm 2006 do Sở kế hoạch Đầu tư tỉnh Nam Định.


Ban Lãnh đạo công ty:

1.Ông Triệu Ngọc Phương – CTHĐQT Kiêm Giám đốc

Điện thoại: 0913010704

2. Ông Nguyễn Văn Diện – Phó Giám đốc

Điện thoại: 0912366525

3. Bà Trần Thị Phương Lan - Kế toán trưởng

Điện thoại: 098270940

Vốn điều lệ: 1,1 tỷ đồng

Giá trị tổng sản lượng năm 2008: 21,233,809,308 VND

Doanh thu năm 2008: 20,163,390,427 VND

Lợi nhuận năm 2008: 474,985,059

Tổng số cán bộ và công nhân viên: 32 người

16:45 | 15/12/2017
picture
HVACR Việt Nam là triễn lãm quốc tế về hệ thống nhiệt, thông gió, điều hòa và lọc không khí và hệ thống làm lạnh duy nhất và uy tín nhất ở Việt Nam. Sự kiện quốc tế hằng năm này sẽ được tổ chức lần thứ 12 từ ngày ...