a platform to facilitate business and investment
delivering market information and providing modern and effective business solutions for profitable projects
Giới thiệu
Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ Phần Xây dựng Tân Hiệp Giao Thủy
2.Địa chỉ: Khu 4b, thị trấn Ngô Đồng, Huyện Giao Thuỷ, Nam Định
3.Điện thoại: +84-0350-895025
4.Fax: +84-0350-373199
5.Website:Click Here
6.Email:
Thứ tư, 07 Tháng 3 2012 07:26
PDF.InEmail

Giám đốc/Tổng giám đốc: Nguyễn Văn Hùng

 

Mã số thuế: 0600283198

 

Điện thoại: +84-0350-895025

 

Số máy Fax: +84-0350-373199

 

Địa chỉ: Khu 4b - Thị trấn Ngô Đồng - Huyện Giao Thủy - Tỉnh Nam Định

 


 

Lĩnh vực hoạt động: Xây dựng nhà và các công trình kỹ thuật dân dụng; hoạt động xây dựng chuyên dụng