a platform to facilitate business and investment
delivering market information and providing modern and effective business solutions for profitable projects
Giới thiệu
Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ Phần Xây dựng Giao Thuỷ
2.Địa chỉ: Khu 4B, thị trấn Ngô Đồng, Giao Thuỷ, Nam Định
3.Điện thoại: +84 350 3895 025
4.Fax:
5.Website:Click Here
6.Email:

Tài khoản nội tệ: 421101000301 tại Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT huyện Giao Thuỷ – Tỉnh Nam Định
Mã số thuế: 0600283198

Quyết định thành lập: Số 0703000027 do Sở kế hoạch và đầu tư Nam định cấp ngày 22/3/2001

Ban lãnh đạo công ty:
1. Chủ tịch HĐQT kiêm GĐ điều hành: Nguyễn Văn Hùng
Điện thoại: 0913. 564. 912
2. Phó Giám đốc điều hành:Đặng Ngọc Yêm
Điện thoại: 0912. 254 556
3. Phó Giám đốc điều hành:Trần Hữu Tú
Điện thoại: 0913. 014 254
4. Kế toán trưởng: Phan Thị Thuỳ Linh
Điện thoại: 0983. 104 084

Vốn điều lệ:
18.000.000.000 đồng
Giá trị tổng sản lượng năm 2008: 45 tỷ đồng
Doanh thu năm 2007: 40 tỷ đồng
Lợi nhuận năm 2007: 250 triệu đồng
Tổng số cán bộ và công nhân viên: 115 người