a platform to facilitate business and investment
delivering market information and providing modern and effective business solutions for profitable projects
Giới thiệu
Tên doanh nghiệp: Xí nghiệp Tư nhân Xây dựng Hải Yến
2.Địa chỉ: Thôn Đồng Quýt, xã Yên Bình, thị xã Tam Điệp, Ninh Bình
3.Điện thoại: +84 30 3871 534
4.Fax:
5.Website:Click Here
6.Email:
Tên doanh nghiêp: Xí nghiệp Tư nhân Xây dựng Hải YếnI.LĨnh vực kinh doanh:
-.Xây dựng thuỷ lợi ( đê , kè, Cống , trạm , bơm kênh  tiêu tưới , âu thuyền ) trên các triền sông và đê biển.
-.Xây dựng giáo thông đường cấp I , II , III cầu cống qua đường , cầu vượt.
-.Xấy dựng nhà dân dụng, cấp nước sạch.