a platform to facilitate business and investment
delivering market information and providing modern and effective business solutions for profitable projects
Giới thiệu
Tên doanh nghiệp: Công ty Khai thác Công trình Thuỷ lợi Hà Nam
2.Địa chỉ: Cống Phủ Lý, Hà Nam
3.Điện thoại: +84 351 3853 168
4.Fax: +84 351 3856 983
5.Website:Click Here
6.Email:


Tài khoản: 4311.01 - 0060 - Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn Hà Nam

Mã số thuế: 0700173294


Quyết định thành lập số: 622/1999/QD - UB ngày 07/7/1999 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam


Ban lãnh đạo công ty:

1- Giám đốc: KS. Nguyễn Đức Minh

Điện thoại: 0351.3853188

Vốn điều lệ: 42.037.111.153 đồng

Tổng số CBCNV: 324 người


Các đơn vị thành viên:

1. Trạm thuỷ nông Bình Lục

Địa chỉ: Thị trấn Bình Mỹ - huyện Bình Lục - tỉnh Hà Nam

Tel: 0351.3860060

2. Trạm thuỷ nông Lý Nhân

Địa chỉ: Thị trấn Vĩnh Trụ - huyện Lý Nhân - tỉnh Hà Nam

Tel: 0351.3870040

3. Trạm thuỷ nông Thanh Liêm

Địa chỉ: Xã Thanh Lưu - huyện Thanh Liêm - tỉnh Hà Nam

Tel: 0351.3887237

4. Xí nghiệp XD và sửa chữa công trình

Địa chỉ: Xã Thanh Châu - thị xã Phủ Lý - tỉnh Hà Nam

Tel: 0351.3854916