a platform to facilitate business and investment
delivering market information and providing modern and effective business solutions for profitable projects
Giới thiệu
Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ Phần Xây dựng và Trang trí Nội thất Viễn Đông
2.Địa chỉ: Tầng4, 17/167 Toà Nhà In Công Đoàn,Tây Sơn, Q. Đống Đa, Hà Nội
3.Điện thoại: +84 4 3533 2465
4.Fax: +84 4 3533 2484
5.Website:Click Here
6.Email:


Tài khoản nội tệ: 021704070000070, Ngân hàng Thương mại phát triển nhà TP. Hồ Chí Minh – PGD Đống Đa

Tài khoản ngoại tệ: 021840070000003 Ngân hàng thương mại phát triển Nhà Tp. Hồ Chí Minh – PGD Đống Đa

Mã số thuế: 0102026293


Quyết định thành lập: 01/08/2006


Ban Lãnh đạo công ty:

1. Ông Nguyễn Bình Đông - Chủ tịch HĐQT

Điện thoại: 043.5332463 / 0903407119

2. Ông Đặng Minh Tuân – Tổng Giám đốc

Điện thoại: 043. 5332463 / 0913229245

3. Ông Nguyễn Ngọc chiến – Phó Tổng giám đốc - DATCHT

Điện thoại: 043. 5332463 / 0912244820

Vốn điều lệ: 30 tỷ đồng

Doanh thu năm 2008: 82 tỷ

Lợi nhuận năm 2008: 2,4 tỷ

Tổng số cán bộ và công nhân viên: 40 người


Các đơn vị thành viên:

1.Chi nhánh Công ty CP Xây dựng và trang trí nội thất Viễn Đông tại TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ: số 2, Nguyễn Thế Lộc, P.12, quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 083.9481607

Fax: 083.9481608