a platform to facilitate business and investment
delivering market information and providing modern and effective business solutions for profitable projects
Giới thiệu
Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Đầu tư Xây lắp Điện Hải Phòng
2.Địa chỉ: Số 1 Trần Văn Tất, Quận Kiến An, Tp.Hải Phòng
3.Điện thoại: +84 31 3876 424
4.Fax: +84 31 3876 525
5.Website:Click Here
6.Email: hecico@vnn.vn

Công ty cổ phần Đầu tư Xây lắp điện Hải Phòng tiền thân là Công ty Điện lực Hải Phòng được thành lập theo Quyết định số 1499/QĐ - TCCQ ngày 31/7/1976 và được lập lại theo Quyết định số 144/QĐ   - TCCQ ngày   20/01/1993 mang tên Công ty Xây lắp điện Hải Phòng.

Ngày 30/12/2004 chuyển đổi từ Doanh nghiệp Nhà nước sang Công ty cổ phần theo Quyết định số 3629/QĐ - UB của Uỷ ban nhân dân Thành Phố Hải Phòng. Tên giao dịch Quốc tế là HECICO.

Công ty hoạt động theo luật doanh nghiệp từ tháng 01/2005 với chức năng nhiệm vụ chính: Tư vấn, khảo sát thiết kế các công trình điện đến cấp điện áp 35kV; Thi công xây lắp các công trình đường dây và trạm biến áp đến 220kV;