a platform to facilitate business and investment
delivering market information and providing modern and effective business solutions for profitable projects
Giới thiệu
Tên doanh nghiệp: Công Ty Xây Dựng Lắp Máy Điện Nước Hà Nội
2.Địa chỉ: 59 Ngõ Thông Phong, Tôn Đức Thắng, Q.Đống Đa, Hà Nội
3.Điện thoại: +84 4 3845 6226
4.Fax: +84 4 3843 2459
5.Website:Click Here
6.Email: haweico@vnn.vn
Công ty Cổ phần xây dựng lắp máy điện nước Hà Nội HAWEICO InE-mail
Trụ sở Công ty: 59 Ngõ Thông Phong - Tôn Đức Thắng - Q.Đống Đa - Hà Nội

Điện thoại : (84-4) - 38 456 226; 38 233 898

Fax:             (84-4) - 38 432 459

E-Mail:          haweico@vnn.vn

Website:    http://www.haweico.com

 Giám đốc

Vũ Lâm