a platform to facilitate business and investment
delivering market information and providing modern and effective business solutions for profitable projects
Giới thiệu
Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Xây lắp số 3 Hải Dương
2.Địa chỉ: 210 Phố Nguyễn Trãi 2, TT. Sao Đỏ, H. Chí Linh, Tỉnh Hải Dương
3.Điện thoại: +84 320 3882 297
4.Fax: +84 320 3885 280;
5.Website:Click Here
6.Email:

Người đại diện: Ông Vũ Khâu Tề

Chức vụ: Giám Đốc

Loại công ty: Cổ Phần

Ngành nghề hoạt động: Xây Dựng Dân Dụng

Địa chỉ doanh nghiệp: Nguyễn Trãi, TT. Sao Đỏ, H. Chí Linh, Hải Dương

Điện thoại: (84-320) 3882297, 3885282