a platform to facilitate business and investment
delivering market information and providing modern and effective business solutions for profitable projects
Giới thiệu
Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 Hà Nội
2.Địa chỉ: Số 101, Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội.
3.Điện thoại: +84 4 3856 2044
4.Fax: +84 4 3856 2044
5.Website:Click Here
6.Email:


GIỚI THIỆU CHUNG

Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 Hà Nội ( Tiền thân là Công ty Xây dựng Thực nghiệm trực thuộc Sở Xây dựng Hà Nội được thành lập tháng 10 năm 1969 ) là đơn vị thành viên của Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị ( UDIC ). Công ty được chuyển đổi từ doanh nghiệp Nhà nước sang Công ty Cổ phần theo quyết định số 2713/QĐ - UBND ngày 09/06/2006 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội.