a platform to facilitate business and investment
delivering market information and providing modern and effective business solutions for profitable projects
Giới thiệu
Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Xây dựng số 3 Hải Phòng
2.Địa chỉ: 7 Hồ Sen, Lê Chân, Hải Phòng
3.Điện thoại: +84 31 3849 481
4.Fax: +84 31 3840 314
5.Website:Click Here
6.Email: info@haco3.com.vn

Tài khoản nội tệ: 10910901795015 tại Techcombank Hải Phòng
Mã số thuế: 0200509429

Quyết định thành lập: Số 76/QĐ-TCCQ ngày 14/01/1993  của Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng và chuyển đổi sang Công ty cổ phần bằng quyết định số 3270/QĐ-UB ngày 20/12/2002 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng
Giấy chứng nhận ĐKKD: Công ty cổ phần số 0203000346 do phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và đầu tư Hải Phòng cấp ngày 25/12/2002

Ban lãnh đạo Công ty:
1.Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc: Ông Phạm Kỳ Hưng
Điện thoại: 031.3845.553 –DĐ: 0903.411.378
2. Phó Tổng Giám đốc: Ông Nguyễn Văn Tình
Điện thoại: 031.3798.727 –DĐ: 0903.454.737
3. Phó Tổng Giám đốc: Ông Đào Viết Trúc
Điện thoại: 031.3610.298 – DĐ: 0903.413.315
4. Phó Tổng Giám đốc: Ông Bùi Ngọc Phương
Điện thoại: 031.3733.022 – DĐ: 0903.452.859
5. Kế toán trưởng: Bà Trần Thị Bình
Điện thoại: 031.3852.668 –DĐ: 0913.245.977
6. Chánh văn phòng: Ông Vũ Trọng Bình
Điện thoại: 031.849.481 – DĐ: 0903.017.678
Vốn điều lệ: 60.231.808.175 VNĐ
Giá trị tổng sản lượng năm 2008: 65 tỷ đồng.
Doanh thu năm 2008: 55 tỷ đồng
Lợi nhuận năm 2008: 6,5 tỷ đồng
Tổng số cán bộ công nhân viên: 126 người
Các đơn vị thành viên:
1/ Tên đơn vị: Xí nghiệp Tư vấn thiết kế và xây dựng
Địa chỉ: Số 7 Hồ Sen, phường Trại Cau, quận Lê Chân, TP Hải Phòng.
Điện thoại: 031.3849.481 – DĐ: 0904.249.294
Fax: 031.3840.314
Phó Giám đốc: Ông Vũ Hữu Thắng
2/ Xí nghiệp Xây dựng & kinh doanhvật liệu
Địa chỉ: Số 7 Hồ Sen, phường Trại Cau, quận Lê Chân, TP Hải Phòng.
Điện thoại: 031.3610.224 – DĐ: 0904.022.066
Fax: 031.3840.314
Giám đốc: Ông Đào Viết Liễu
3/ Xí nghiệp Xây dựng và trang trí nội thất
Điạ chỉ: Số 28 Thiên Lôi, phường Nghĩa Xá, quận Lê Chân, Hải Phòng
Điện thoại: 031.3856.213 – DĐ: 0904.253.100
Fax: 031.3856.213
Giám đốc: Ông Nguyễn Văn Khoát
4/ Xí nghiệp Điện nước công trình
Điạ chỉ: Số 28 Thiên Lôi, phường Nghĩa Xá, quận Lê Chân, Hải Phòng
Điện thoại: 031.3856.213 – DĐ: 0983.538.299
Fax: 031.3840.314
Giám đốc: Ông Vũ Văn Thành
5/ Nhà máy kết cấu thép
Điạ chỉ: Km9 đường Hà Nội, phường Quán Toan, Q. Hồng Bàng, Hải Phòng
Điện thoại: 031.3798.727 – DĐ: 0903.454.737
Fax: 031. 3798.727
Giám đốc: Ông Nguyễn Văn Tình
6/ Phòng khám chữa bệnh đa khoa số 7Lạch Tray
Địa chỉ: Số 7 Lạch Tray, phường Lạch Tray, quận Ngô Quyền, Hải Phòng
Điện thoại: 031.3640.040 – DĐ: 0904.212.109
Fax: 031.3737.937
Giám đốc: Bà Nguyễn Ngọc Tuyết
7/ Xí nghiệp 301
Địa chỉ: Số 7 Hồ Sen, phường Trại Cau, quận Lê Chân, TP Hải Phòng.
Điện thoại: 031.3849.481 – DĐ: 0904.129.848
Fax: 031.3840.314
Giám đốc: Ông Lê Văn Nhất
8/ Xí nghiệp 302
Địa chỉ: Số 7 Hồ Sen, phường Trại Cau, quận Lê Chân, TP Hải Phòng.
Điện thoại: 031.3849.481 – DĐ: 0913.245.973
Fax: 031.3840.314
Giám đốc: Bà Nguyễn Hồng Nhật
9/ Xí nghiệp 305
Địa chỉ: Số 7 Hồ Sen, phường Trại Cau, quậnLê Chân, TP Hải Phòng.
Điện thoại: 031.3849.481 – DĐ: 0904.051.015
Fax: 031.3840.314
Giám đốc: Ông Đỗ Đình Bình
10/ Xí nghiệp 306
Địa chỉ: Số 7 Hồ Sen, phường Trại Cau, quận Lê Chân, TP Hải Phòng.
Điện thoại: 031.3849.481 – DĐ: 0903.296.288
Fax: 031.3840.314
Giám đốc: Ông Doãn Văn Thân
11/ Xí nghiệp 307
Địa chỉ: Số 91 Văn Cao, quận Ngô Quyền,TP. Hải Phòng.
Điện thoại: 031.3733.022 – DĐ: 0903.452.859
Fax: 031.3840.314
Giám đốc: Ông Bùi Ngọc Phương