a platform to facilitate business and investment
delivering market information and providing modern and effective business solutions for profitable projects
Giới thiệu
Tên doanh nghiệp: Tổng công ty Xây dựng Đường thuỷ
2.Địa chỉ: 40 Phùng Hưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội
3.Điện thoại: +84 4 3928 5109
4.Fax: +84 4 3928 5124
5.Website:Click Here
6.Email: vinawacovn@hn.vnn.vn

Ngày 9/12/1982, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đã ký quyết định số 2010/TCCB thành lập " Liên hiệp các xí nghiệp nạo vét sông, biển " với chủ trương tập trung các lực lượng và các tàu nạo vét sông, biển thành một đầu mối liên hiệp để xử lý kịp thời những vấn đề ách tắc giao thông đường thuỷ, phục vụ cho công tác vận tải của các phương tiện thuỷ khi hoạt động được an toàn. Lực lượng chính của Liên hiệp là 3 đơn vị nạo vét thuộc Cục đường sông và Tổng cục đường biển. Nhân sự các phòng, ban văn phòng Liên hiệp lúc đó không quá 30 người, chủ yếu là cán bộ của Công ty tàu cuốc và Ty bảo đảm hàng hải.

Ngày 9/12/1984 Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đã ký quyết định số 2856/QĐ-TCCB về việc tăng cường và sắp xếp lại các xí nghiệp nạo vét sông, biển ; đồng thời chuyển giao nguyên vẹn hai cơ quan là Ty quản lý đường sông phía Bắc và Ty quản lý đường sông phía Nam thuộc Liên hiệp các xí nghiệp vận tải sông I sang Liên hiệp. Từ đó mang tên chính thức là " Liên hiệp các xí nghiệp giao thông đường thuỷ I ".

Ngày 02/08/1988 Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đã ký quyết định số 1843/ QĐ-TCCB-LĐ đổi tên Liên hiệp các xí nghiệp giao thông đường thuỷ I thành " Liên hiệp các xí nghiệp quản lý giao thông đường thuỷ ". Quyết định này khẳng định Liên hiệp các xí nghiệp quản lý giao thông đường thuỷ là một tổ chức hoàn chỉnh làm công tác quản lý giao thông đường thuỷ ; xây dựng mới ; nâng cấp các công trình giao thông đường thuỷ ; thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giao thông đường thuỷ ; hợp tác quốc tế với nước ngoài trong lĩnh vực quản lý và giao thông đường thuỷ.

Ngày 21/12/1991 Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đã ký quyết định số 2726/QĐ-TCCB-LĐ về việc thành lập " Tổng công ty xây dựng đường thuỷ " trên cơ sở tách chuyển nguyên trạng các xí nghiệp sản xuất kinh doanh ra khỏi Liên hiệp các xí nghiệp quản lý giao thông đường thuỷ. Tổng công ty là tổ chức kinh doanh hạch toán kinh tế độc lập, có tư cách pháp nhân đầy đủ. Chức năng và nhiệm vụ kinh doanh chính là xây dựng công trình giao thông đường thuỷ trong phạm vi cả nước.

Ngày 2/12/1995 Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đã ký quyết định số 4986/QĐ - TCCB-LĐ về việc thành lập lại Tổng công ty xây dựng đường thuỷ và hoạt động sản xuất kinh doanh theo Luật Doanh nghiệp nhà nước.

Qua quá trình kiện toàn và liên tục phát triển, đến nay Tổng công ty xây dựng đường thuỷ bên cạnh nhiệm vụ chủ yếu là xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông đường thuỷ còn mở rộng sang hoạt động ở nhiều lĩnh vực khác như xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, tư vấn đầu tư và đặc biệt đã mở rộng sang lĩnh vực xây dựng các công trình cầu, đường giao thông bộ ; công trình thuỷ điện, thuỷ lợi ...
16:45 | 15/12/2017
picture
HVACR Việt Nam là triễn lãm quốc tế về hệ thống nhiệt, thông gió, điều hòa và lọc không khí và hệ thống làm lạnh duy nhất và uy tín nhất ở Việt Nam. Sự kiện quốc tế hằng năm này sẽ được tổ chức lần thứ 12 từ ngày ...