a platform to facilitate business and investment
delivering market information and providing modern and effective business solutions for profitable projects
Giới thiệu
Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Xây dựng số 15
2.Địa chỉ: Số 8 Đường Ngô Quyền, Phường Máy Chai, Quận Ngô Quyền,Thành phố Hải Phòng.
3.Điện thoại: +84 31 3767 724
4.Fax: +84 31 3768 610
5.Website:Click Here
6.Email: vinaconex15@hn.vnn.vn

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0203001081 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng cấp lần đầu ngày 19/1/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày 24/4/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 13/8/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 29/9/2009.

Người đại diện theo pháp luật:
Ông TRƯƠNG HẢI TRIỀU – Giám đốc

Năm thành lập: 06 tháng 11 năm 1978

 Vốn điều lệ: 60.000.000.000 đồng (Sáu mươi tỷ đồng)

Chi nhánh:
Chi nhánh Hà Nội:
Địa chỉ: Số 27 đường 4 khu A Nam Thành Công, Hà nội
Điện thoại: 84(04) 8359172, 7734980, 7736092