a platform to facilitate business and investment
delivering market information and providing modern and effective business solutions for profitable projects
Giới thiệu
Tên doanh nghiệp: Tổng Công ty xây dựng công trình giao thông 8
2.Địa chỉ: 18 Hồ Đắc Di, Đống Đa, Hà Nội
3.Điện thoại: +84 4 3857 2767
4.Fax: +84 4 3857 2798
5.Website:Click Here
6.Email: info@cienco8.com

Quyết định thành lập: 4897QĐ/TCCB-LĐ ngày 27 tháng 11 năm 1995 của Bộ Giao Thông Vận Tải
Đăng ký kinh doanh: số 109844 do Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp

Ban lãnh đạo công ty:
1.Chủ tịch HĐQTkiêm Tổng Giám đốc: Vũ Văn Liêm
2. PhóTổng Giám đốc: Vũ Hải Thanh
3. Phó Tổng Giám đốc: Chu Văn Thiệu
4. Phó Tổng Giám đốc: Kiều Quý Cư
5. Phó Tổng Giám đốc: Hà Đinh Lợi
6. Phó Tổng Giám đốc: Dương Văn Toàn
7. Phó Tổng Giám đốc: Phạm Văn Minh
8. Trưởng Ban Kiểm soát: Nguyễn Xuân Thịnh
9. Kế toán trưởng: Nguyễn Văn Thành

Vốn điều lệ: 179.798.789,940 đồng
Tổng số cán bộ và công nhân: 10.000 người