a platform to facilitate business and investment
delivering market information and providing modern and effective business solutions for profitable projects
Giới thiệu
Tên doanh nghiệp: Tổng Công ty Xây dựng Công trình giao thông 1
2.Địa chỉ: 623 La Thành, Ba Đình, Hà Nội
3.Điện thoại: +84 4 3835 0930
4.Fax: +84 4 3772 1232
5.Website:Click Here
6.Email: cienco1@hn.vnn.vn

Quyết định thành lập số: Quyết định thành lập hiện hành số: 4895 QĐ/TCCB-LĐ. Ngày cấp: 27/11/1995.
Cơ quan cấp: Bộ GTVT

Ban lãnh đạo Công ty:
1. Chủ tịch HĐQT: KS. Phạm Dũng
Điện thoại: 04. 38.350.932 - 0913.234.624
2. Tổng Giám đốc: KS. Trần Văn Tản
Điện thoại: 04. 38.350.098 - 0913.232.331
3. Trưởng Ban kiểm soát: KS. Nguyễn Ngọc Song
Điện thoại: 04. 38.350.935 - 0913.227.120
4. Phó Tổng Giám đốc: KS. Đào Văn Tạo
Điện thoại: 04. 38.312.614 - 0913.204.972
5. Phó Tổng Giám đốc: Ks. Nguyễn Văn Ninh
Điện thoại: 04. 38.312.658 - 0913.229.364
6. Phó Tổng Giám đốc: KS. Cấn Hồng Lai
Điện thoại: 04.3 8.313.839 - 0913.203.439
7. Phó Tổng Giám đốc: KS. Nguyễn Trường Long
Điện thoại: 04. 38.312.839 - 0913.217.034
8. Kế toán trưởng: KS. Doãn Huy Cường
Điện thoại: 04.3 8.311.712 - 0913.229.106
9. Chánh Văn phòng: Nguyễn Xuân Thanh
Điện thoại: 04. 38.350.096
Vốn điều lệ: 250 tỷ VNĐ
Giá trị tổng sản lượng năm 2008: 3.320.172 triệu VNĐ
Doanh thu năm 2008: 2.400 tỷ VNĐ
Lợi nhuận năm 2008: 15 tỷ VNĐ
Tổng số cán bộ và công nhân: 11.264 người

16:45 | 15/12/2017
picture
HVACR Việt Nam là triễn lãm quốc tế về hệ thống nhiệt, thông gió, điều hòa và lọc không khí và hệ thống làm lạnh duy nhất và uy tín nhất ở Việt Nam. Sự kiện quốc tế hằng năm này sẽ được tổ chức lần thứ 12 từ ngày ...