a platform to facilitate business and investment
delivering market information and providing modern and effective business solutions for profitable projects
Giới thiệu
Tên doanh nghiệp: Tổng công ty Xây dưng Công nghiệp Việt Nam
2.Địa chỉ: Số 5 Láng Hạ, Ba Đình, Tp Hà Nội
3.Điện thoại: +84 4 3514 2145
4.Fax: +84 4 3856 0629
5.Website:Click Here
6.Email: headoffice@vinaincon.com; vinaincon@hn.vnn.vn


Quyết định thành lập: Số 63/1998/QĐ-BCN ngày 22 tháng 9 năm 1998 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương)

 

Ban lãnh đạo Tổng Công ty:

1.Chủ tịch HĐQT:

Ông Nguyễn Gia Du

Điện thoại: 04. 35143154 – 0903 403 044

2. UV HĐQT, Tổng Giám đốc:

Ông Hoàng Chí Cường

Điện thoại: (84-4) 3 514 2413 – 0903 417 880

3. UV HĐQT, Tr. Ban Kiểm soát:

Ông Nguyễn Thế Thành

Điện thoại: 04.5142408 – 0903409449

4. Phó Tổng Giám đốc:

Ông Hà Quang Hồng

Điện thoại: 04.35145538 - 0903417275

5.  Phó Tổng Giám đốc:

Ông Bùi Trọng Thắng

Điện thoại: 04.35142410 - 0913210005

6. Phó Tổng Giám đốc:

Ông Lê Tế Lữ

Điện thoại: 04.35145537 – 0903442883

7. Chủ tịch Công Đoàn:

Ông Hoàng Hữu Phương

Điện thoại: 04.35142433 – 0913551849

9. Chánh Văn Phòng: Ông Trần Thanh Tân

Điện thoại: 04. 35142412 – 0913 362 948

11. Kế toán trưởng: Ông Hoàng Thế Hiển

Điện thoại: 04. 35142417 – 0913248434

11. Trưởng VPĐD: Ông Nguyễn Cảnh Quế

Điện thoại: 08.38234184 - 0903010101


Vốn điều lệ: 263.111.000.000đồng

Tổng số cán bộ và công nhân viên: 20.000 người

Giá trị tổng sản lượng năm 2008 : 3.662,944 tỷ đồng

Doanh thu năm 2008 :3.290,147tỷ đồng

Lợi nhuận năm 2008 : 92,205tỷ đồng

16:45 | 15/12/2017
picture
HVACR Việt Nam là triễn lãm quốc tế về hệ thống nhiệt, thông gió, điều hòa và lọc không khí và hệ thống làm lạnh duy nhất và uy tín nhất ở Việt Nam. Sự kiện quốc tế hằng năm này sẽ được tổ chức lần thứ 12 từ ngày ...