a platform to facilitate business and investment
delivering market information and providing modern and effective business solutions for profitable projects
Giới thiệu
Tên doanh nghiệp: Tổng công ty Xây dưng Công nghiệp Việt Nam
2.Địa chỉ: Số 5 Láng Hạ, Ba Đình, Tp Hà Nội
3.Điện thoại: +84 4 3514 2145
4.Fax: +84 4 3856 0629
5.Website:Click Here
6.Email: headoffice@vinaincon.com; vinaincon@hn.vnn.vn


Quyết định thành lập: Số 63/1998/QĐ-BCN ngày 22 tháng 9 năm 1998 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương)

 

Ban lãnh đạo Tổng Công ty:

1.Chủ tịch HĐQT:

Ông Nguyễn Gia Du

Điện thoại: 04. 35143154 – 0903 403 044

2. UV HĐQT, Tổng Giám đốc:

Ông Hoàng Chí Cường

Điện thoại: (84-4) 3 514 2413 – 0903 417 880

3. UV HĐQT, Tr. Ban Kiểm soát:

Ông Nguyễn Thế Thành

Điện thoại: 04.5142408 – 0903409449

4. Phó Tổng Giám đốc:

Ông Hà Quang Hồng

Điện thoại: 04.35145538 - 0903417275

5.  Phó Tổng Giám đốc:

Ông Bùi Trọng Thắng

Điện thoại: 04.35142410 - 0913210005

6. Phó Tổng Giám đốc:

Ông Lê Tế Lữ

Điện thoại: 04.35145537 – 0903442883

7. Chủ tịch Công Đoàn:

Ông Hoàng Hữu Phương

Điện thoại: 04.35142433 – 0913551849

9. Chánh Văn Phòng: Ông Trần Thanh Tân

Điện thoại: 04. 35142412 – 0913 362 948

11. Kế toán trưởng: Ông Hoàng Thế Hiển

Điện thoại: 04. 35142417 – 0913248434

11. Trưởng VPĐD: Ông Nguyễn Cảnh Quế

Điện thoại: 08.38234184 - 0903010101


Vốn điều lệ: 263.111.000.000đồng

Tổng số cán bộ và công nhân viên: 20.000 người

Giá trị tổng sản lượng năm 2008 : 3.662,944 tỷ đồng

Doanh thu năm 2008 :3.290,147tỷ đồng

Lợi nhuận năm 2008 : 92,205tỷ đồng