a platform to facilitate business and investment
delivering market information and providing modern and effective business solutions for profitable projects
Giới thiệu
Tên doanh nghiệp: Tổng công ty Xây dựng Thăng Long
2.Địa chỉ: 72 Nguyễn Chí Thanh, Quận Đống Đa, tp Hà Nội
3.Điện thoại: +84 4 3834 3087
4.Fax: +84 4 3834 5212
5.Website:Click Here
6.Email: tlc.mot@hn.vnn.vn

Quyết định thành lập:Quyết định thành lập lại doanh nghiệp nhà nước “Tổng Công ty Xây dựng Cầu Thăng Long” của Bộ Giao thông Vận tải số 4987/GĐ/TCCB-LĐ ngày 2/12/1995.
Quyết định đổi tên là: “ Tổng Công ty Xây dựng Thăng Long” của Bộ giao thông vận tải số 934/1998/QĐ-TCCB-LĐngày 22/4/1998
Đăng ký thành lập Doanh nghiệp nhà nước  (Giấy phép kinh doanh) số 110743 ngày 11/5/1998 của Sở kế hoạch và đầu tư Thành phố Hà Nội.
Đăng ký hoạt động xây dựng số: 09/BXD-CSXD ngày 9/5/2000

Ban lãnh đạo Tổng công ty:
1.Chủ tịch HĐQT: Thạc sỹ Đỗ Hữu Trí
Điện thoại: 04. 38343499
2. Tổng Giám đốc: Phan Quốc Hiếu
Điện thoại: 04. 37732169 - 0904480888
3. Phó Tổng Giám đốc: Trịnh Văn Côi
Điện thoại: 04. 38357861 - 0913231615
4. Phó Tổng Giám đốc: Ngô Kim Soạn
Điện thoại: 04.38357732 - 0913215081
5.Phó Tổng Giám đốc: Nguyễn Quang Tuýnh
Điện thoại: 04.38359692 - 0912397427
6.Kế toán trưởng: Nguyễn Văn An
Điện thoại: 04.38353311 – 0913283349
7. Chánh Văn phòng: Lê Quang Huy
Điện thoại: 04.38358964 – 0913221416
8. Trưởng phòng Kỹ thuật công nghệ: Trần Mạnh Toàn
Điện thoại: 04.37734435 – 0913233429
9.Trưởng phòng tổ chức cán bộ: Đỗ Toàn
Điện thoại: 04.37730312 – 0913249271
10.Trưởng phòng Kinh tế kế hoạch: Bùi Quang Tùng
Điện thoại: 04. 37734436 - 0903292869
Giá trị tổng sản lượng năm 2008: 2,500 tỷ đồng
Doanh thu năm 2008: 1,656,456,000,000 đồng
Lợi nhuận năm 2008:  7,480,000,000 đồng
Tổng số cán bộ và công nhân viên: 9,630 người